Skip to content
Powerline and windmill

Stroomproducenten

Stroom wordt opgewekt met aardgas, kolen en uit duurzame bronnen.

Nederland

Stroomproductie en TenneT's rol

In Nederland wordt elektriciteit voornamelijk opgewekt met aardgas en kolen. Er zijn ook enkele stroomproducenten die elektriciteit opwekken met duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa en omgevingswarmte, maar dit gebeurt op kleinere schaal.

De Nederlandse overheid heeft TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Als netbeheerder op zee kan TenneT haar ambitie waarmaken om de transitie naar de invoeding van meer duurzame energie in het net te faciliteren.

Duitsland

Stroomproductie en TenneT's rol

In Duitsland draagt TenneT bij aan de transitie naar duurzame energie ('Energiewende') door de aansluiting te faciliteren van windmolenparken in de Noordzee op het hoogspanningsnet aan land.