Skip to content

Safety, Health, Environment (SHE) voorschriften

Veiligheid is een gezamenlijke inspanning vereist en een gedeelde verantwoordelijkheid is van TenneT en haar leveranciers.

SHE-voorschriften

In onze algemene en operationele SHE-voorschriften staan de toepasselijke veiligheidsnormen voor alle leveranciers en onder-leveranciers die voor TenneT werken. Hierin worden de vereisten op SHE-gebied beschreven waaraan leveranciers (inclusief onder-leveranciers) minimaal worden geacht te voldoen. Veiligheid is een topprioriteit voor TenneT. We verwachten dat al onze leveranciers ons beleid, onze regels en de TenneT procedures naleven om zo een goede prestatie op veiligheidsgebied neer te zetten.

SHE voorschriften

 

SHE requirements contractors