Skip to content
Offshore project Borssele platform

Routekaart 2023: 10 jaar samenwerking en innovatie

Met de afronding van de ‘routekaart 2023’ is stapsgewijs 3,5 gigawatt aan windenergie bereikt. Volgens planning - veilig, op tijd en binnen budget. En dat is een mooie prestatie!

Dit is het verhaal van Wind op zee

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-12/wind%20op%20zee.jpg

Klimaatdoelstellingen

Grote bijdrage voor windenergie

De klimaatdoelstellingen zoals afgesproken in het Energieakkoord van 2013 zijn binnen bereik. Windenergie van zee levert hierin een grote bijdrage. Wij zijn trots dat we onze bijdrage leveren aan een schonere energietoekomst. In 2016 heeft de overheid ons aangewezen als netbeheerder op zee. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land.

De afgelopen jaren hebben we met overheden, plaatselijke gemeenschappen, aannemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen samen gebouwd aan windparken op zee.

Dankzij de succesvolle Nederlandse aanpak voor wind op zee kunnen we de komende jaren zelfs versnellen. Als we rond 2030 zo’n 21 gigawatt opgesteld vermogen hebben aangesloten, wekken de windparken op zee voldoende op voor 75% van het huidige elektriciteitsverbruik.

Windenergie op zee met netten op zee
Kunstriffen op zee bij ‘stopcontact’ Hollandse Kust (west Alpha)

Impact op mens en natuur

Het net op zee is tegelijk met de bouw van de windparken aangelegd. Zo beperken we de impact op de mens en de natuur zo veel mogelijk. Dat doen we ook door continu onderzoek te doen en nieuwe technieken te gebruiken die het leven boven en onder water ontzien.

Naar de brochure

In 10 jaar naar een duurzame offshore energiebranche

Plannen maken, ontwikkelen, bouwen en testen

In Nederland hebben we 10 jaar achter de rug van samen plannen maken, ontwikkelen, bouwen en testen. Van niets groeiden we naar een volwaardige offshore duurzame energiebranche. Met een extra impuls voor nieuwe banen en een duurzame economie. Zo zijn we steeds beter in staat om zelf voldoende schone energie op te wekken en te gebruiken, die ook voor de langere termijn én voor volgende generaties houdbaar is.

Wind op zee logo viering routekaart 2023

Meer informatie