Skip to content

Veld- en bodemonderzoeken

Vanaf 6 september a.s. laten netbeheerders TenneT en Enexis een aantal veld- en bodemonderzoeken uitvoeren op het hoogspanningsstation Eindhoven Oost aan de Daalakkersweg en op het aangrenzende stuk grond ten zuiden en oosten van het hoogspanningsstation.

Leestijd
2 Minuten

Laatste update
3-6-2024

Veld- en bodemonderzoeken

Onderzoeken

Op het kaartje zijn onderzoeksgebieden aangrenzend aan het hoogspanningstation rood omcirkeld.

kaart onderzoeken project ehv-oost

Dit onderzoek is nodig omdat het station verouderd is, gerenoveerd en uitgebreid moet worden  om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. De resultaten van de onderzoeken helpen bij het vaststellen van de mogelijkheden voor de aanpassingen en uitbreiding van het hoogspanningsstation.

Naar verwachting zullen de eerste onderzoeksresultaten in de eerste helft van 2024 bekend zijn. In deze periode zullen we een informatiebijeenkomst organiseren waar we u en andere belanghebbenden bijpraten over de ontwikkelingen op het station.

Dit is door verschillende omstandigheden helaas niet gelukt. De verwachting is nu – juni 2024 – dat er na de zomer van 2024 meer informatie is over het verdere proces. Uiteraard zullen we de omwonenden daar dan van op de hoogte stellen.

Over het onderzoek

De onderzoeken worden deels handmatig en deels met voertuigen gedaan. Er worden meerdere onderzoeken uitgevoerd, zoals:

Onderzoeken in de diepere aardlagen naar de draagkracht en elektrische weerstand van de bodem;
Het in beeld brengen van planten en dieren die een beschermde status hebben;
Bomeninventarisatie: onderzoek naar soorten bomen, afmeting en positie.

We proberen de hinder van de onderzoeken tot een minimum te beperken, zodat omwonenden hier zo min mogelijk hinder ondervinden. De onderzoeken worden zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd.