Skip to content

Zwolle Hessenweg

Om een betrouwbare levering van elektriciteit nu en in de toekomst te garaneren bouwt TenneT achter het bestaande 380kV-station aan de Hessenweg in Zwolle een opslaglocatie voor storingsvoorraad.


Locatie
Overijssel
Type
Nieuw transformatorstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Onshore project NL Haarlemmermeer nieuwe hoogspanningsstations

  Over het project

  Ondanks al onze inspanningen om calamiteiten en stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen kunnen zij nooit volledig worden uitgesloten. Om ons goed voor te bereiden op dit soort calamiteiten is het nodig dat TenneT over een storingsvoorraad beschikt. 

  In de voorraadhal worden bouwhekken, verlichting, elektriciteitskabels, transformatoren, schakelaars en onderdelen van hoogspanningsmasten opgeslagen. Deze onderdelen kunnen worden ingezet bij calamiteiten  om zo grootschalige en langdurige stroomstoring zoveel mogelijk te beperken. 

  • Planning

  • Eerste kwartaal 2021 – Vierde kwartaal 2021

   Bestemmingsplanprocedure.

  • Derde kwartaal 2021

   Aanvragen omgevingsvergunning bouw.

  • Laatste kwartaal 2021

   Omgevingsvergunning onherroepelijk.

    

  • Laatste kwartaal 2021

   Start bouw.

  Nieuws

  22 december 2021

  Bestemmingsplan vastgesteld

  Op het bestemmingsplan dat vorig jaar ter inzage lag, zijn geen bezwaren binnengekomen. Daarmee is het bestemmingsplan op 25 november 2021 onherroepelijk verklaard door de gemeente Zwolle.

  Als vervolg daarop is op 4 november 2021 voor de realisatie van de voorraadhal een Omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente Zwolle heeft de Omgevingsvergunning op 22 december 2021 verleend. De verleende Omgevingsvergunning ligt voor een periode van 6 weken ter inzage (t/m 1 februari 2020). 

  Veelgestelde vragen

  Bij de keuze van de locatie voor de opslag van de storingsvoorraad spelen meerdere factoren een rol. Denk hierbij aan: een centrale ligging en goede ontsluiting, een laag risicoprofiel qua omgevingsrisico's zoals (chemische) industrie, brand en/of overstromingsrisico's enzovoorts. Specifiek de keuze voor de ligging naast een bestaand hoogspanningsstation van TenneT en niet apart op een industrieterrein wordt bepaald door de reeds aanwezige beveiligingssystemen (HK), telecom en noodvoorzieningen. De storingsvoorraad vertegenwoordigt een grote financiële waarde en dient 24/7 inzetbaar te zijn bij een stroomstoring. Dit moet goed beveiligd worden maar ook voorzien van noodstroom en andere telecomverbindingen. 

  Voorraadhal: 64 bij 59 meter met een hoogte van 8 meter aflopend naar 7 meter.

  Tennet heeft in Landelijk Inpassingsplan opgesteld en afgestemd met de gemeente Zwolle.

  Zoals hieronder beschreven geeft het gebouw na realisatie geen overlast 

  Verkeer:

  Tijdens de uitvoering kan mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het plangebied. Naar verwachting kan het bestaande wegennetwerk de tijdelijke toename van het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase goed verwerken. In het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsactiviteiten zal in overleg met de wegbeheerders worden nagegaan of/welke specifieke verkeersmaatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van bebording).

  De opgeslagen materialen en voorzieningen worden periodiek getest. De voorraadloods is een statische locatie. Alleen bij calamiteiten zal er verkeer van en naar de locatie plaats vinden.

  Geluid:

  De voorraadhal is na realisatie een statische en niet-bemande locatie. Tenzij er uitgerukt moet worden uiteraard. 

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.