Skip to content

Zeeuws-Vlaanderen - Versterken 150 kV

In Zeeland wordt gewerkt aan het versterken van het 150 kV-net. Er komen twee nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbindingen. Het energienet in Zeeland wordt toekomstvast gemaakt om de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen te kunnen garanderen.


Locatie
Zeeland, Vlaanderen
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • ondergronds 150 kV
Project NL Borssele Zeeland Vlissingen

Over het project

Leveringszekerheid in Zeeuws-Vlaanderen  

Het 150 kV-net in Zeeuws-Vlaanderen is verbonden met de rest van Zeeland via twee verbindingen tussen Borsele en Terneuzen. Onderdeel van deze verbindingen zijn twee kabels onder de Westerschelde. Tijdens onderhoud aan één van de verbindingen, werd in het verleden het 50 kV-net als back-up gebruikt. Deze is niet meer beschikbaar. Om de leveringszekerheid te garanderen, werkt TenneT aan een oplossing. 

De oplossing is de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabel tussen Goes en Ellewoutsdijk én een nieuwe ondergrondse kabel tussen Terneuzen en Westdorpe. De bestaande kabels door de Westerschelde worden anders gebruikt, door ze op een andere manier aan te sluiten. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe kabels aan te leggen door de Westerschelde. 

 • Planning

 • Najaar 2021 t/m Voorjaar 2022

  Aanbrengen monitoringsnetwerk zoetwater voorkomens.

 • Voorjaar 2022 t/m voorjaar 2023

  Monitoringperiode zoetwatervoorkomens ​​​​​​.

 • Najaar 2021 t/m Voorjaar 2022

  Gesprekken met perceeleigenaren / gebruikers voor afsluiten van Zakelijk Recht.

 • Voorjaar 2023

  Start werkzaamheden aanbrengen kabeltracé ​​​​​​.

 • Najaar 2023

  Werkzaamheden  en kabeltracé gereed ​​​​​​.

 • Voorjaar 2024 t/m najaar 2024

  Inlussen nieuwe kabelverbinding op 150 kV-stations en -opstijgpunten.

 • Najaar 2024

  In bedrijfsname van nieuwe verbinding.

  Deze planning geldt zowel voor het werk op Zeeuws-Vlaanderen als Zuid-Beveland.

Nieuws

18 augustus 2021

Besluit Raad van State

Na meerdere keren een uitstel in het besluit (vanwege Covid-19), heeft de Raad van State vandaag een positief besluit genomen voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabelverbinding tussen het 150 kV-station Goes de Poel en het 150 kV-station Westdorpe voor het gedeelte dat binnen de grenzen van de gemeente Borsele ligt. Met dit besluit van de Raad van State zijn enkele zienswijzen vanuit de omgeving, verworpen.

Lees de uitspraak.

Video

Zo boort TenneT een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding

Er zijn twee verbindingen: ten noorden en ten zuiden van de Westerschelde. Beide tracés hebben een verwachte doorlooptijd van een 1,5 (voor Zuid Beveland) en 1 jaar (voor Zeeuws-Vlaanderen) jaar wat daadwerkelijke graaf- en boorwerkzaamheden betreft. Dit staat voor voorjaar 2023 tot aan eind 2024 op de planning. 

Over het algemeen is de diepte van de boring circa 5 meter onder fruitteelt door. Dit kan per locatie afhankelijk verschillen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van dijken en/of watergangen. Het kan zijn dat dan dieper wordt geboord. 

 Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of een bericht sturen naar servicecenter(at)tennet.eu.

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of een  bericht sturen naar servicecenter(at)tennet.eu.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties

Downloads