Skip to content

Verkabeling Veenendaal 150 kV

In gemeente Veenendaal wordt een hoogspanningsverbinding onder de grond gebracht. In totaal worden 13 hoogspanningsmasten die nu dwars door Veenendaal lopen verwijderd.


Locatie
Utrecht
Type
Verkabeling
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Verkabeling
 • 150 kV
Foto met mensen en kabels op een katrol

Over het project

Tegemoet komen aan de wensen van bewoners.

In Veenendaal wordt een bovengrondse hoogspanningsverbinding onder de grond gebracht. Dit noemen we verkabelen. Naar verwachting is de verkabeling in 2025 afgerond.

Onder de grond

In Veenendaal wordt de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding onder de grond aangelegd. Het gaat om de hoogspanningsverbinding die nu over het bewoonde deel van Veenendaal loopt.

Beter leefklimaat

De hoogspanningskabel wordt onder de grond gebracht om aan de wensen van bewoners tegemoet te komen. Ook wordt daarmee het leefklimaat in Veenendaal verder verbeterd.

13 Hoogspanningsmasten verdwijnen

Specifiek gaat het om de verbinding tussen mast 97 (bij voetbalvereniging De Merino's) en mast 124 (bij de Slaperdijk, op de grens van gemeente Utrechtse Heuvelrug). In totaal verdwijnen er maar liefst 13 hoogspanningsmasten uit Veenendaal.

Wet Voortgang Energietransitie

Het verkabelingsproject in Veenendaal valt binnen de wet Voortgang Energietransitie. In deze wet is een aantal hoogspanningsverbindingen aangewezen dat in aanmerking komt voor verkabeling. Eén ervan is de bovengrondse verbinding in Veenendaal. TenneT voert de verkabeling uit in opdracht van gemeente Veenendaal.

Zo boort TenneT een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding

 • Project timeline

 • 2022

  Bestemmingsplan ter inzage.

 • 2023

  Start werkzaamheden.

 • 2024

  Ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en verwijderen elektriciteitsmasten.

 • 2025

  Afronden werkzaamheden.

Nieuws

19 oktober 2022

Ontwerpbestemmingsplan verkabeling Utrechtse Heuvelrug ligt ter inzage

Van 14 oktober t/m 24 november kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien via www.heuvelrug.nl/terinzage

Nieuws

01 september 2022

Bestemmingsplan voor Veenendaal vastgesteld

Het bestemmingsplan voor de verkabeling in Veenendaal is onherroepelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat het onder de grond brengen van de hoogspanningsmasten in Veenendaal definitief doorgaat. TenneT is inmiddels gestart met het voorbereiden van de aanbestedingen van onder meer de aannemer, zodat de werkzaamheden in Veenendaal volgens planning in 2023 kunnen starten.

Utrechtse Heuvelrug

Het bestemmingsplan van de verkabeling in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat later dit jaar in procedure. Zodra ook dit bestemmingsplan is vastgesteld, laten we het u weten via de website.

Nieuws

1 juli 2022

Bestemmingsplan verkabeling ligt vanaf 7 juli ter inzage

Provincie Utrecht heeft akkoord gegeven op het bestemmingsplan voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen in Veenendaal. Van 7 juli tot en met 17 augustus ligt het bestemmingsplan ter inzage. U kunt het bestemmingsplan hier inzien

Veelgestelde vragen

 Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, heeft TenneT er samen met gemeente Veenendaal voor gezorgd dat de kabelverbinding zo min mogelijk in de nabijheid van woningen ligt. Daarnaast wordt de verbinding waar het kan via ondergrondse boringen aangelegd, waardoor de hinder nog verder wordt beperkt. Op de locaties waar toch gewerkt moet worden, is gekeken hoe de mogelijke overlast verder geminimaliseerd kan worden. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden in hun buurt en de hinder die dit mogelijk oplevert.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden is ook de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt, zeker voor scholieren. De aannemer gaat in overleg met TenneT en gemeente Veenendaal de werkzaamheden zo aanpakken dat de verkeershinder minimaal is. Op locaties waar de verkeersveiligheid in het gedrang kan komen, zullen passende maatregelen getroffen.

Op dit moment is nog niet precies duidelijk hoe de masten in Veenendaal verwijderd zullen worden. Dit wordt onderdeel van het plan van aanpak van de aannemer. Hierbij wordt rekening gehouden met de huizen en tuinen. Veiligheid staat bij het uitvoeren van werkzaamheden voorop.

De kabels komen door middel van gestuurde boringen tussen de 10 en 20 meter onder de grond te liggen. Op de locaties waar de gestuurde boring start of eindigt komt de kabel op 1,20 meter onder de grond te liggen. In agrarisch gebied komen de kabels op minimaal 1,80 meter onder maaiveld te liggen.

Project onshore NL Afbeelding Projectatlas Veenendaal

Projectatlas

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de projectatlas te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken.

Naar de projectatlas

Contact

Karijn Kees

Karijn Kees

Woordvoerder project

Regio Zuid

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.