Skip to content

Verkabeling ’s Heerenbroek

In ’s Heerenbroek (gemeente Kampen) gaat TenneT bijna 2 kilometer hoogspanningsverbinding (8 masten) ondergronds brengen door deze te verkabelen. De kabels vervangen de bovengrondse 110 kV-verbinding. Die breekt TenneT hier na ingebruikname van de kabelverbinding af.


Locatie
Overijssel
Type
Verkabeling
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Verkabeling
Aanzicht 's Heerenbroek met hoogspanningslijn

Over het project

De masten en geleiders in ‘s Heerenbroek maken onderdeel uit van de ruim 50 jaar oude verbinding tussen de hoogspanningsstations Zwolle Frankhuis en in IJsselmuiden. De verbinding is van belang voor de stroomvoorziening in de gemeente Kampen en omliggende regio. Een groot deel van de verbinding ligt al langer met kabels ondergronds. Zo is er voor stadsuitbreidingen in Zwolle de bovengrondse verbinding afgebroken en ook in ’s Heerenbroek zelf ligt al een deel van de verbinding ondergronds.

Dat de masten uit het dorp verdwijnen is mogelijk geworden door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en een bijdrage van de gemeente Kampen. De andere masten – tussen dorp en de gemeentegrens van Zwolle - haalt TenneT uit praktische overwegingen weg.

 • Planning

 • 24 november 2022

  Informatiemarkt

  Op donderdag 24 november is er gelegenheid kennis te nemen van de plannen, procedure en planning voor dit project in de Kandelaar, J.W. van Lenthestraat 2 ‘s Heerenbroek. U bent van harte welkom op de informatiemarkt. U kunt binnenlopen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

 • 2023

  Voorbereiding werkzaamheden

  Bodemonderzoeken, aanvraag bestemmingsplanwijziging en vergunningen

 • 2024-2025

  Voorbereidingen en aanleg kabel

  Voorbereidingen en aanleg kabel, testen

 • 2026

  Afronding project

  Na ingebruikname kabelverbinding: weghalen masten en cultuurtechnisch herstel van gronden

Contact

Foto Matthijs Coops

Matthijs Coops

Woordvoerder project

Regio Noord