Skip to content

Verkabeling Raalte en verbeteren elektriciteitsnet

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen. Naast de verkabeling verbeteren en versterken we ons elektriciteitsnet in en rondom Raalte.


Locatie
Overijssel
Type
Verkabeling
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • 110 kV ondergronds
 • Verkabeling
Onshore project NL hoogspanningsmast verbinding woonwijk

Over het project

Garanderen leveringszekerheid.

Door veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstation in Overijssel te maken met overbelastingen. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom werken we in Overijssel aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Vernieuwen station

Het hoogspanningsstation in Raalte is verouderd en voldoet in de toekomst niet aan de wensen en eisen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom vernieuwen we het hoogspanningsstation en dat doen we op een vernieuwende manier. De onderdelen worden in de fabriek gemaakt en getest en hoeven op het station alleen nog maar te worden aangesloten.

Verkabelen in de kom van Raalte

Het is de wens van de gemeente Raalte om de bestaande hoogspanningsverbinding in de kom van Raalte te verkabelen. Daarmee bedoelen we dat we een ondergrondse hoogspanningskabel aanleggen en de bovengrondse verbinding en hoogspanningsmasten verwijderen. Het is de bedoeling dat TenneT de werkzaamheden van deze verkabeling uitvoert op het moment dat de werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding worden uitgevoerd.

Versterken hoogspanningsverbinding

Tussen Zwolle-Raalte en Raalte-Nijverdal versterken we de bestaande verbinding. De hoogspanningsverbindingen worden voorzien van nieuwe lijnen (geleiders) en vervangen we de masten en fundaties. Alle aanpassingen en werkzaamheden voeren we stapsgewijs uit.

 • Project timeline

 • 2022

  Start werkzaamheden station

 • 2023 - 2024

  Versterken bovengrondse hoogspanningsverbinding en verkabelen kom Raalte.

  In september 2022 organiseren we samen met de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten. U krijgt daarvoor eind augustus een uitnodiging.

Nieuws

25 november 2022

Infobijeenkomst buren hoogspanningsstation Raalte

Op dinsdag 8 november hebben we een twintigtal buren van het hoogspanningsstation Raalte bijgepraat over de vernieuwingsplannen van het hoogspanningsstation. Daarvoor hebben we de 0,4 microtesla contour in kaart gebracht en daarover met de buurt het gesprek gevoerd. Samen met een korte terugkoppeling van het afgelopen jaar een vooruitblik naar het komend jaar zijn de directe buren bijgepraat. Een kort verslag van de avond en de presentatie vindt u terug bij de downloads.

7 februari 2022

Start van veldonderzoeken begin februari

Het duurt nog wel even voordat we starten met de werkzaamheden voor de verkabeling en het hoogspanningsstation. Daarvoor moeten we eerst een bestemmingsplanwijziging bij de gemeente indienen. In overleg met de gemeente laten we wel een aantal bodem- en veldonderzoeken uitvoeren. Daarmee starten we op maandag 7 februari. De onderzoeken zijn nodig om bijvoorbeeld een goed beeld te krijgen van de bodem of van het grondwater. 

Wat u merkt van de veldonderzoeken

De onderzoeken voeren we uit bij het hoogspanningsstation en in de directe omgeving waar de nieuwe kabel komt te liggen. Het gaat alleen om grond van de gemeente, dus we komen niet op particulier terrein. Vanaf 7 februari treft u medewerkers die bezig zijn met de onderzoeken. U kunt denken aan handboringen, mechanische sonderingen en boringen, metingen of andere inspecties. Ook plaatsen we een aantal peilbuizen. Die blijven langere tijd staan. De peilbuizen gebruiken we om de grondwaterstand te meten en watermonsters te nemen. De mechanische boringen en sonderingen zijn goed zichtbaar. Dat gebeurt met een kleine vrachtwagen of een soort bestelbus, zoals u hieronder ziet. Ook als de onderzoeken klaar zijn, is het mogelijk dat u nog wel de afdruk van de banden ziet. 

Begin februari stuurden we naar zo’n 850 adressen in de omgeving van het hoogspanningsstation en de hoogspanningsmasten een uitgebreide brief. Heeft u die niet gekregen? Lees de brief dan hier.

Onshore project NL Verkabeling Raalte Veldwerkzaamheden

Veelgestelde vragen

Wanneer u vlakbij de hoogspanningsmasten woont, zult u hinder kunnen ervaren bij de aanleg van de kabel en het verwijderen van de masten. Door het versterken van de hoogspanningsverbinding gelijktijdig uit te voeren met de verkabeling (onder de grond leggen van de verbinding), verminderen we de hinder voor de omgeving. Uiteindelijk ziet het er straks zonder de masten anders uit.

Werkzaamheden bij het hoogspanningsstation - in gesprek met bewoners

Woont u bij het hoogspanningsstation, dan krijgt u te maken met mobiele units, die tijdelijk de werking van het station overnemen. Daarnaast is er ruimte nodig voor een werkterrein vlakbij het bestaande station en het aanleggen van de kabels. Met omwonenden zijn we nog in gesprek over hoe we dit het best in de buurt/omgeving kunnen inrichten. Want we hebben daarvoor een deel van het bestaande speelveld nodig.

Helaas ontkomen we er niet aan dat u hier ongeveer twee jaar hinder van kunt ondervinden. Om die hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, zorgen we dat de hoogspanningsvelden kant en klaar uit de fabriek naar het station kunnen worden gereden. Daardoor hoeven we minder op de hoogspanningsstations zelf te werken. Dat is veiliger, kost minder tijd, is goedkoper en er hoeft, zoals aangegeven, minder op de hoogspanningsstations gewerkt te worden. Dit is een nieuwe manier van werken die we op meer stations willen inzetten. 

Ja zeker. Er zal een veilige ingang komen voor medewerkers van Strukton, Enexis en TenneT. Waar die ingang precies komt, is afhankelijk van de definitieve inpassing van het werkterrein. Dat onderzoeken we nog en we voeren nog gespreken met de buurt over de inpassing.

Hoe het speelveld achter het hoogspanningsstation wordt ingericht nadat de werkzaamheden klaar zijn, is nu nog niet bekend. We vragen omwonenden hierover met ons mee te denken. We kijken nu eerst met omwonenden naar de inrichting die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren en zoeken met hen naar alternatieven. Later willen we ook graag samen met omwonenden en de gemeente kijken hoe we het speelveld kunnen inrichten zodra de werkzaamheden klaar zijn.

Als het zover is en TenneT en Enexis zijn klaar met de werkzaamheden, dan zal de gemeente samen met de omwonenden de groenstrook in Langkamp opnieuw inrichten. Hierin heeft TenneT straks geen rol. De groenstrook in dit deel van de wijk zal qua breedte niet veel wijzigen. 

Met de aannemer en uitvoerder brengen we straks de omgeving en diverse situaties ter plekke goed in kaart. We zorgen ervoor dat omwonenden en weggebruikers veilig kunnen gebruikmaken van paden en wegen. Hoe dat er straks precies uitziet, is nu nog niet te zeggen. Dat bekijken we straks samen met de aannemer. 

De huidige masten zijn ongeveer 31 meter hoog. Gemiddeld worden de masten straks 45 meter hoog. Dat is nodig om de zwaardere geleiders, waar meer capaciteit doorheen kan, hoog genoeg in de masten te hangen. Om de eindmasten / opstijgpunten komt straks een hekwerk. We zijn nog in gesprek met de grondeigenaren hoe dat eruit moet komen te zien.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding bestaat uit 2 x 3 hoogspanningskabels (dit kunt u vergelijken met de 3 fasen bij u thuis) en een telecomkabel. Elk van deze hoogspannings- en telecomkabels ligt in een eigen mantelbuis onder de grond. In totaal boort of graaft TenneT 2 x 4 mantelbuizen in.

Video: Zo boort TenneT een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Sandra van Vreeswijk

Sandra van Vreeswijk

Woordvoerder project

Regio 

Downloads