Skip to content

Verkabeling Almelo

In gemeente Almelo komt de bestaande hoogspanningsverbinding, die door de bebouwde kom loopt, ondergronds te liggen. Dit voert TenneT uit op verzoek van de gemeente Almelo. Daardoor kunnen hoogspanningsmasten en -lijnen van de 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot en Tusveld worden verwijderd. Dit ondergronds brengen noemen we verkabelen.


Locatie
Overijssel
Type
Verkabeling
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • 110 kV ondergronds
 • Energietransitie
 • Verkabeling
 • Almelo
 • 110kV
Verkabeling Almelo

Over het project

Verkabelen van de bovengrondse hoogspanningsverbinding

Op initiatief van de gemeente Almelo verdwijnt de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding, die door de bebouwde kom loopt, onder de grond. Daarvoor moet eerst een nieuwe hoogspanningskabel (ondergronds) worden aangelegd. Als die is getest en in gebruik is genomen, kunnen de masten en lijnen worden verwijderd. 

Waar staan we nu

Samen met de gemeente ronden we het basisontwerp af. Voordat we het basisontwerp kunnen definitief kunnen opleveren, halen we informatie voor de ligging van de ondergrondse kabel uit de omgeving op. Dat doen we tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 18 januari. De gemeente en TenneT horen graag de inbreng van omwonenden rondom het voorkeurstracé. 

 • Globale planning

 • (doorlooptijd ca. 12 maanden)

  Fase 1: uitvoeren haalbaarheidsstudie

  • Onderzoeken alternatieven.
  • Haalbaarheid verkabeling vaststellen.
  • Voorkeursalternatief bepalen.
  • Kosten en risico’s op hoofdlijnen in beeld.
 • (doorlooptijd ca. 15 maanden)

  Fase 2: opstellen basisontwerp

  • Ontwerpen nieuw tracé.
  • Opstellen technisch ontwerp
  • Uitvoeren onderzoeken
 • (doorlooptijd ca. 12 maanden*)

  Fase 3: uitwerken detailontwerp

  • Bestemmingsplan procedure.
  • Verkrijgen vergunningen.
  • Afspraken maken grondeigenaren en gebruikers.
 • (doorlooptijd ca. 24 maanden*)

  Fase 4: uitvoering

  • Aanbestedingen materialen en civiel werk.
  • Aanleg kabeltracé’s.
  • Testen en in bedrijf nemen.
  • Verwijderen bestaande lijnen.

* Door de energietransitie werkt TenneT aan heel veel projecten. Hierdoor moet TenneT werkzaamheden prioriteren. Dit doen we samen met onder andere regionale netbeheerders. Het is op dit moment onduidelijk wanneer TenneT kan starten met een volgende fase na afronding van de BO-fase. De fasering ziet er op hoofdlijnen als in de planning uit, maar kan wijzigen. Deze wijzigingen communiceren we altijd op deze pagina.

Wet Voortgang Energietransitie


Op 1 januari 2019 is de nieuwe elektriciteitswet aangenomen. Deze maakt het mogelijk bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond te brengen (dit heet verkabelen). Hiervoor is een landelijk verkabelingsprogramma opgezet. De gemeente Almelo maakt gebruik van dit landelijke programma. Als netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, voert TenneT deze werkzaamheden uit. De rijksoverheid en de provincie Overijssel nemen deze kosten grotendeels voor hun rekening. Ook de gemeente betaalt voor een deel mee.

Nieuws

Inloopbijeenkomst 18 januari 2023

De gemeente en TenneT organiseren een inloopbijeenkomst over de verkabeling en de ligging van de ondergrondse kabel. U bent op woensdag 18 januari 2023 tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom in het gebouw van Waterschap Vechtstromen aan de Kooikersweg 1 in Almelo. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Medewerkers van zowel de gemeente als TenneT staan klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Video: Zo boort TenneT een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding

Contact

Foto Sandra van Vreeswijk

Sandra van Vreeswijk

Woordvoerder project

Regio