Skip to content

Uitbreiding hoogspanningsstation Oostzaan

Het huidige elektriciteitsnetwerk heeft steeds meer moeite om de grote hoeveelheden duurzaam opgewekte stroom te verwerken. Daarom moet het netwerk worden uitgebreid. Dat doen we op verschillende plekken, waaronder ook in Oostzaan.


Locatie
Noord-Holland
Type
Transformatorstation
Categorie
onshore
Status
finished
Tags
  Station Etten

  Over dit project

  Uitbreiding hoogspanningsstation

  De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie staan niet stil. We wekken met elkaar steeds meer duurzame energie op, bijvoorbeeld met windmolens en zonnepanelen. Dat is heel goed, maar de opgewekte stroom wordt niet allemaal op die plek gebruikt. Het moet dus vervoerd worden. Daarnaast heeft de gemeente Oostzaan ook eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Zo moeten bijvoorbeeld alle nieuwbouwwoningen duurzaam zijn. 

  TenneT is verantwoordelijk voor het landelijke elektriciteitsnetwerk. Liander is de regionale netbeheerder in Oostzaan en zorgt ervoor dat de elektriciteit in de huizen en bij bedrijven terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat de levering van de energie gegarandeerd blijft en de kans op uitval te minimaliseren moet Liander een nieuw transformtatorstation bouwen en moet ook TenneT uitbreiden.

   

  Nieuw transformatorstation

  tussen het bestaande TenneT-station en de snelweg A8

  Onshore project NL Station Oostzaan

  TenneT is verantwoordelijk voor het landelijke elektriciteitsnetwerk. Liander is de regionale netbeheerder in Oostzaan en zorgt ervoor dat de elektriciteit in de huizen en bij bedrijven terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat de levering van de energie gegarandeerd blijft en de kans op uitval te minimaliseren moet Liander een nieuw transformtatorstation bouwen. 

  Dat doen ze het liefst dichtbij het al bestaande TenneT-schakelstation, want dan zijn de energieverliezen het kleinst en de inpassing in de omgeving het minst ingrijpend. 

  Het nieuwe transformatorstation is gepland tussen het bestaande TenneT-station en de snelweg A8. 

  De nieuwbouw komt aan de kant van de snelweg, zodat de omgeving er het minste last van heeft. Op het terrein van TenneT komt een extra schakelgebouw, waarin de uitbreiding van TenneT komt te staan. Er wordt ook gekeken naar beplanting en het ontwerp van de gebouwen, om te zorgen dat het goed in de omgeving past.  

  Deze uitbreiding heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid.

  Wat gebeurt er eigenlijk?

  In het nieuwe Liander hoogspanningsstation wordt de hoogspanning van TenneT, die via de hoogspanningsmasten binnenkomt, om naar middenspanning voor het netwerk van Liander. Deze elektriciteit komt uiteindelijk bij de mensen thuis en/of bij bedrijven terecht. Op het nieuwe station wordt ook alvast ruimte gereserveerd voor de aansluiting van toekomstige klanten.  Door de uitbreiding van het station  in Oostzaan wordt de groeiende vraag naar elektriciteit van bewoners en bedrijven en de zekerheid van stroomlevering in Oostzaan geborgd. 

  Planning

  In het huidige bestemmingsplan is geen ruimte voor deze uitbreiding. Daarom moet er een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Op 15 juni 2020 is de raadscommissie hierover geïnformeerd en op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd op de bestemmingsplanprocedure op te starten. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in augustus 2021 ter inzage gelegd. De gemeente Oostzaan, Liander en TenneT organiseren dan een informatieavond.