Skip to content

Transformatorstation Oosterhout

De vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord groeit. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander aan een nieuw transformatorstation met voldoende capaciteit. Het nieuwe station zal naar verwachting in 2023 klaar zijn.


Locatie
Gelderland
Type
Nieuwbouw
Categorie
onshore
Status
active
Tags
  transformatorstation oosterhout

  Over dit project

  Nieuw transformatorstation

  Door de ontwikkelingen in Nijmegen-Noord zat het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, aan de maximale capaciteit. In korte tijd zijn er in dit gebied veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark gekomen en er staat nog een aantal windmolens en zonneweiden op de planning. Bovendien breidt het aantal woningen in dit deel van Nijmegen verder uit, met zo'n 3.000 tot 5.000 woningen.

  TenneT en Liander hebben daarom, in samenspraak met de gemeente Nijmegen, een nieuw transformatorstation gebouwd in Nijmegen-Noord. Het nieuwe station kan (zakelijke) klanten die zich hebben aangemeld en een offerte hebben ontvangen van hun netbeheerder, in de loop van 2023 toelaten op het elektriciteitsnet. 

  Park15  

  TenneT en Liander hebben het nieuwe transformatorstation gebouwd in Nijmegen-Noord. Het station staat ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, in de regio Oosterhout. TenneT heeft een open schakeltuin gebouwd met tien 150 kV-velden en Liander heeft een gesloten 150/20 kV station gebouwd met drie vermogenstransformatoren.

  Bomen en struiken

  Om de bouw van het transformatorstation mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor het nieuwe bestemmingsplan is onder meer het geluid onderzocht. Uit de onderzoeken blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Dat komt doordat de transformatoren aan drie zijden ommuurd zijn, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is. Ook is er onderzoek gedaan naar de bodem, niet-gesprongen explosieven en er is een quick scan gedaan naar flora en fauna. Daarnaast worden bij het station straks bomen en struiken geplant, zodat het mooi wordt ingepast in de omgeving.  

  Verkabelen  

  TenneT heeft bij het station in Oosterhout een deel van de hoogspanningslijn onder de grond gebracht. Dit heet verkabelen. Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation. De mast bij het sportpark wordt omgebouwd tot een telecommast. Mast 15 is vervangen door een zogeheten afspantmast. Deze afspantmast verbindt de hoogspanningskabels met het nieuwe transformatorstation. De overige twee masten tussen het transformatorstation en het sportpark zijn verwijderd.

  • Planning

  • Q2 en Q3 2020

   Start van de bestemmingsplanprocedure en overige vergunningprocedures.

  • Begin 2021

   Start uitvoering werkzaamheden, bouw nieuw transformatorstation.

  • 2023

   Afronding werkzaamheden en in gebruikname transformatorstation.

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.

  Karijn Kees

  Karijn Kees

  Woordvoerder project

  Regio Utrecht.

  Transformatorstation Oosterhout is klaar

  Het transformatorstation in Oosterhout (bij Nijmegen) is klaar! In deze regio zijn in er korte tijd veel woningen en andere voorzieningen bij gekomen. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Ook wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt door windturbines en zonnepanelen. Net als op veel andere plekken in Nederland, is de energie-infrastructuur hier niet op berekend. Daarom zijn TenneT en Liander in 2018 gestart met de voorbereidingen voor een nieuw transformatorstation vlakbij bedrijventerrein Park 15. En dat is nu klaar!

  Hoogspanningsstation Oosterhout by night
  Gras en insectenhotel

  Het nieuwe transformatorstation is super duurzaam, met veel aandacht voor biodiversiteit. Zo komen er straks bomen, struiken en een waterplas om het station heen. Ook op het station zelf is het groen. Want we hebben tussen de elektriciteitsinstallaties geen grind gestort: daar groeit gras. Een van de dienstgebouwen heeft een sedumdak. Ook de insecten zijn er welkom in hun eigen insectenhotel.

  Langere wachttijden

  Door het nieuwe station worden in de tweede helft van 2023 ruim 40 klanten aangesloten op het elektriciteitsnet. Er is nog geen plek voor iedereen die dat wil helaas. We gebruiken in Nederland met z'n allen steeds meer elektriciteit en het net is daar niet op berekend. Samen met andere netbeheerders werkt TenneT hard en investeert veel geld om het energienet toekomstbestendig te maken. Maar niet alle aanpassingen kunnen tegelijkertijd. Dat betekent dat klanten de komende jaren rekening moeten houden met langere wachttijden.

  Spitsmijden

  Om wachtlijsten te verkorten, zetten TenneT en Liander naast investeringen ook in op slimme oplossingen. Bijvoorbeeld door spitsmijden, waarmee gebruikers tegen een vergoeding op drukke momenten minder gebruik maken van het elektriciteitsnet.