Skip to content

Transformatorstation Oosterhout

De vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord groeit. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander aan een nieuw transformatorstation met voldoende capaciteit. Het nieuwe station zal naar verwachting in 2023 klaar zijn.


Locatie
Gelderland
Type
Nieuwbouw
Categorie
onshore
Status
active
Tags
  transformatorstation oosterhout

  Over dit project

  Nieuw transformatorstation met voldoende capaciteit

  Door de ontwikkelingen in Nijmegen-Noord zit het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, aan de maximale capaciteit. In korte tijd zijn er in dit gebied veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark gekomen en er staat nog een aantal windmolens en zonneweiden op de planning. Bovendien breidt het aantal woningen in dit deel van Nijmegen verder uit, met zo'n 3.000 tot 5.000 woningen.

  Als we niets doen, kan dat betekenen dat we nieuwe zakelijke klanten, grootverbruikers en bestaande klanten met nieuwe aanvragen, voorlopig niet kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. Daarom bouwen TenneT en Liander, in samenspraak met de gemeente Nijmegen, een nieuw transformatorstation in Nijmegen-Noord. TenneT en Liander kiezen voor deze locatie, omdat hier vlakbij grote afnemers van stroom zitten, en omdat er ruimte is voor de bouw van het station.

  Park15  

  TenneT en Liander bouwen het nieuwe transformatorstation in Nijmegen-Noord. Het station komt ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, in de regio Oosterhout. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden ommuurd en zijn onderdeel van het gebouw.  

  Bestemmingsplan 

  Om de bouw van het transformatorstation mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor het nieuwe bestemmingsplan is onder meer het geluid onderzocht. Uit de onderzoeken blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Dat komt doordat de transformatoren straks aan drie zijden ommuurd zijn, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is. Ook is er onderzoek gedaan naar de bodem, niet-gesprongen explosieven en er is een quick scan gedaan naar flora en fauna. Daarnaast moet het station goed ingepast worden in het landschap, zodat het qua uitstraling past bij de omgeving.  

  Verkabelen  

  TenneT gaat in Oosterhout een deel van een hoogspanningslijn onder de grond brengen. Dit heet verkabelen. Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation. De mast bij het sportpark wordt omgebouwd tot een telecommast. Mast 15 wordt vervangen door een zogeheten afspantmast. Deze afspantmast verbindt de hoogspanningskabels met het nieuwe transformatorstation. De overige twee masten tussen het transformatorstation en het sportpark worden verwijderd.

  • Planning

  • Q2 en Q3 2020

   Start van de bestemmingsplanprocedure en overige vergunningprocedures.

  • Begin 2021

   Start uitvoering werkzaamheden, bouw nieuw transformatorstation.

  • 2023

   Afronding werkzaamheden en in gebruikname transformatorstation.

  Nieuws

  17 maart 2022

  Drie mijlpalen op station Nijmegen-Oosterhout!

  Op het transformatorstation in Oosterhout vierden we maar liefst drie mijlpalen tegelijk!

  Om welke mijlpalen gaat het? Het hoogste punt van het centraal dienstengebouw is bereikt. De funderingen zijn gereed. En het staal voor de primaire componenten is klaar om geplaatst te worden. Voor Volker Energy Solutions reden genoeg om daar samen met TenneT, Qirion en overige partners feestelijk aandacht aan te besteden!

  In Nijmegen-Noord is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Als het nieuwe station klaar is in 2023, is de capaciteit weer op orde. Dan kunnen er weer nieuwe bedrijven, windmolens, zonneweides en woningen worden aangesloten op het net.

  Onshore project NL Drie mijlpalen op station Nijmegen - Oosterhout

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.

  Karijn Kees

  Karijn Kees

  Woordvoerder project

  Regio Zuid