Skip to content

Tilburg Noord – Best vervangen 150 kV-verbinding

TenneT legt een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Tilburg Noord en Best.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • transportcapaciteit
 • ondergronds 150 kV
 • Energietransitie
 • 150 kV
Cables of the Randstad Noordring 380kV connection

Over het project

Vergroten capaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen.

TenneT vervangt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse hoogspanningsverbinding verkabelen we tussen mastnummer Best en Tilburg Noord. Hier verdwijnen 110 hoogspanningsmasten over een lengte van 32 km.

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Daarnaast is dit een oude verbinding en is er groot onderhoud aan de masten nodig.

Na uitgebreid onderzoek naar het tracé voor de nieuwe ondergrondse kabelverbinding en na overleg met belanghebbenden en overheden is een gedetailleerd tracé gekozen. Een tracé dat technisch, planologisch en financieel mogelijk is. Dit tracé is opgenomen in vijf gemeentelijke bestemmingsplannen, die allemaal zijn vastgesteld. Om in de toekomst de 150kV verbinding met Boxtel te kunnen behouden, is een koppelpunt bij Oirschot nodig. Het voorstel voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation vlakbij Oirschot is uit het bestemmingsplan voor de ondergrondse verbinding gehaald. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken welke oplossing op het regionale elektriciteitsnetwerk het beste is om de Regionale Energietransitie te kunnen faciliteren. 

 • Planning

 • In uitvoering

  Om deze nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik te kunnen nemen, moet de kabel op de hoogspanningsstations Tilburg Noord en Best worden aangesloten en een koppelpunt in Oirschot worden gerealiseerd. TenneT moet eerst de hoogspanningsstations aanpassen. De planning voor die werkzaamheden wordt op dit moment verder uitgewerkt. 

 • Eind 2022

  De aanleg van de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg Noord en Best verloopt voorspoedig. De aannemer zal voor het eind van 2022 klaar zijn. Dan kunnen we helaas niet meteen starten met het verwijderen van de hoogspanningsmasten, omdat we de nieuwe verbinding nog niet kunnen aansluiten.

  Daarvoor moet TenneT eerst een koppelpunt (kroonsteentje) bij Oirschot bouwen en de hoogspanningsstations Tilburg Noord en Best aanpassen. Daarna kunnen we de nieuwe verbinding aansluiten en in gebruik nemen. De planning is dat de stations eind 2026 klaar zijn om de kabel aan te sluiten. We starten op z’n vroegst in 2027 met het verwijderen van de hoogspanningsmasten van de 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best. Helaas kunnen we die werkzaamheden niet eerder uitvoeren. 

Informatiebijeenkomst landschappelijke inpassing koppelpunt

27-10-2022

Op 18 oktober kwamen we met direct omwonenden en belanghebbenden bij elkaar. Tijdens deze sessie keken we naar de mogelijkheden van een goede landschappelijke inpassing van het koppelpunt. We lieten zien hoe het koppelpunt eruitziet zonder en met beplanting. Dat deden we met een aantal 3D-beelden. Die beelden, de presentatie en de samenvatting van de avond vindt u in de downloads. 

20221018 visualisatie 150-Koppelpunt Oirschot

Werkzaamheden nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg Noord en Best afgerond

10 oktober 2022

Laatste kabeldelen aan elkaar gelast

Het afgelopen jaar is door TenneT en de aannemers hard gewerkt om een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg Noord en Best aan te leggen. De aanleg van deze 32 kilometer lange kabel is afgelopen week afgerond. De betrokken partijen lasten gezamenlijk het laatst deel aan elkaar, waardoor het project nu klaar is.

32 kilometer nieuwe kabel met innovatieve methodes

Met de langste horizontale boring ter wereld met de E-power pipe in ondiepe ligging van 2 kilometer, pasten de aannemer en TenneT een innovatieve methode toe om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de omgeving. Daarmee toonde NRG (met onderaannemers Alsema, Denys en Kouwenberg Infra) behoorlijk wat lef.

Voor Prysmian, leverancier van de kabel, betekende dat een kabel van 2,5 kilometer aan één stuk op een speciale trailer op een haspel via de weg naar Oirschot moest worden vervoerd. Het meedenken door de marktpartijen heeft TenneT nodig om de enorme opgave als het gaat om de energietransitie te kunnen realiseren.

Aanvullende werkzaamheden voordat kabel wordt aangesloten

Deze nieuwe kabel wordt nog niet in gebruik genomen. Bij Oirschot moet eerst nog een koppelpunt, een soort kroonsteen, worden gebouwd om de verbinding met Boxtel te maken. Tegelijkertijd worden de hoogspanningsstations Tilburg-Noord en Best aangepast. De (voorbereidende) werkzaamheden voor het koppelpunt beginnen naar verwachting begin 2023. De hoogspanningsstations zijn in 2026 klaar. Dan kan deze nieuwe verbinding in gebruik worden genomen. Aansluitend verwijdert TenneT de 110 hoogspanningsmasten tussen Best en Tilburg Noord.

Projectteam bij de hoogspanningsverbinding Tilburg-Noord Best

Werksessie

Landschappelijke inpassing koppelpunt Oirschot

TenneT legt een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding (150 kV) aan tussen Tilburg Noord en Best. De aannemer voert op dit moment de laatste werkzaamheden uit. Dan hebben we over maar liefst 32 kilometer een nieuwe kabel aangelegd. En kunnen we, als de hoogspanningsstations in Tilburg Noord en Best over een paar jaar zijn aangepast, de kabel in gebruik nemen.

Bouwen koppelpunt achter Groenewoud

Om de kabel goed te kunnen aansluiten, moeten we een koppelpunt bouwen. Dat is goed te vergelijken met een kroonsteentje. Daarvoor hebben we vorig jaar de bestemmingsplanprocedure doorlopen en eind dit jaar vragen we een bouwvergunning aan. De verwachting is dat we medio april 2023 kunnen starten met de bouw.

Werksessie landschappelijke inpassing 18 oktober 2022

Dit koppelpunt is belangrijk voor de aansluiting van de nieuwe kabel tussen Tilburg Noord – Boxtel – Best. We weten dat er bij de Raad van State nog een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan loopt. Vooruitlopend op de vergunningaanvraag en de uitspraak van de Raad van State willen we samen met direct omwonenden en belanghebbenden alvast in gesprek. Dat doen we om wensen over de landschappelijke inpassing van het koppelpunt op te halen. Samen met onze landschapsarchitect en de aannemer kijken we tijdens een ontwerpsessie hoe de wensen en andere (technische) randvoorwaarden passen in het landschap. Directe buren van het koppelpunt hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze werksessie.

2000 meter E-Power-Pipe in Nederland

Aanleg van de elektriciteitskabel Tilburg-Noord - Best met de E-Powerpipe

Tussen Tilburg en Best legt TenneT twee kilometer kabel ondergronds aan. Dit is een wereldwijde primeur. Bekijk in deze video hoe dat in zijn werk gaat!

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-05/Large%20print-2201122537.jpg

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt u hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu.

Geef s.v.p. in de onderwerpregel aan dat het gaat om aanmelding Digitale nieuwsbrief Tilburg Noord-Best, o.v.v. uw e-mailadres en eventueel uw huisadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres hiervoor mag gebruiken).

Eerder verstuurde nieuwsbrieven

Contact

Foto Sandra van Vreeswijk

Sandra van Vreeswijk

Woordvoerder project

Regio 

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties