Skip to content

Station Zuid Groningen Ter Apelkanaal

We bouwen samen met Enexis Netbeheer een hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Hiermee versterken we het net in Noordoost Nederland. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.


Locatie
Groningen
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Nieuw hoogspanningsstation
 • Hoogspanningsstation
Onshore project NL Groningen Ter Apelkanaal hoogspanningsmast

Over het project

Onderdeel van de netversterking Noordoost Nederland

Het nieuwe hoogspanningsstation komt op het bedrijvenpark Zuid Groningen in Ter Apelkanaal. Het station is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

 • Planning

 • Kwartaal 3, 2023

  Bouwrijp maken terrein.

 • Kwartaal 1, 2024

  Start bouwwerkzaamheden.

 • 2026

  Hoog- en middenspanningsstation Zuid-Groningen gereed.

Nieuws

7 maart 2022

Bestemmingsplan aanleg station onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor de aanleg van midden- en hoogspanningsstation Musselkanaal in ter Apelkanaal is officieel onherroepelijk. Dit betekent dat we de volgende stap kunnen zetten en de benodigde vergunningen gaan aanvragen. 

De voorbereidingen voor de komst van het station verlopen voorspoedig. De veld- en bodemonderzoeken leverden geen belemmerende factoren op. Samen met omwonenden maakten we een mooi ontwerp voor landschappelijke inpassing van het station. En met de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal stemmen we goed af over de voortgang van het project en waar we rekening mee moeten houden. 

Station Musselkanaal komt op bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Het station krijgt een 380 kV, 110 kV (TenneT) en 20 kV (Enexis Netbeheer) deel en wordt aangesloten op de bestaande hoogspanningsverbinding die van Zwolle naar Meeden gaat. Het nieuwe station is onderdeel van de netversterking in Noordoost-Nederland. Na medio 2023 gaan de werkzaamheden van start en als alles volgens planning verloopt, gaat het station in 2026 in gebruik. 

VIdeo's

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20RES%20Regionale%20Energie%20Strategie.PNG

  De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienet

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20Netverzwaring%20animatie%20TenneT.PNG

  Netverzwaring animatie TenneT

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20transformatorstations%20en%20geluid.PNG

  Animatie transformatorstations en geluid

Veelgestelde vragen

Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom is veel vooronderzoek gedaan en zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen en in dit geval op een bedrijvenpark.

Nee. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt reageren op de vergunningaanvraag. Daarnaast betrekt TenneT, ook al zijn de mogelijkheden op het bedrijvenpark daarvoor beperkt, belangstellenden bij de inpassing van het hoogspanningsstation. 

De locatie is, zoals gezegd, zorgvuldig gekozen. Onder een bestaande hoogspanningslijn en op een bedrijvenpark. Hiermee verwachten we de impact op de omgeving  zo veel mogelijk te beperken. 

We zien bij hoogspanningsstations die vlakbij de bewoonde omgeving staat of komt, dat voornamelijk laag frequent geluid een belangrijk aandachtspunt/onderwerp is. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht. 

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties