Skip to content

Station Zeijerveen Assen

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Ook transformatorstation Zeijerveen wordt uitgebreid om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen.


Locatie
Drenthe
Type
Uitbreiding en aanpassing transformatorstation
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Transformatorstation
 • Leveringszekerheid
Onshore project NL mannen op station Zeijerveen

Over het project

Uitbreiden en aanpassen

Transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Zeijerveen is een belangrijke schakel in ons landelijke elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogenaamde energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220kV verbinding). Het transformatorstation is in 1966 gebouwd, en is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

Gezamenlijk project

De aanpassing en uitbreiding van Zeijerveen Assen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Enexis plaatst vijf nieuwe transformatoren en drie grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogenaamde E-houses. Daarvoor is het nodig dat TenneT een bestaande koppeltransformator vervangt voor een nieuwe transformator met meer vermogen. Een koppeltransformator zet de hoogspanning (220kV) om naar een lagere (midden)spanning (110kV) voor Enexis.

Nieuw transformatorveld

Daarnaast legt TenneT een nieuw transformatorveld aan. Dat is de ruimte die nodig is om een aantal transformatoren te plaatsen en aan elkaar te koppelen. In een latere fase worden nog twee nieuwe koppeltransformatoren geplaatst. In totaal plaatst TenneT dus drie nieuwe transformatoren met meer vermogen, die in een U-wand komen te staan. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op termijn versterken we de bestaande hoogspanningslijnen, de zogenaamde verbindingen, tussen Zeijerveen en Beilen. Dit om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.

 • Project timeline

 • Werkzaamheden fase 1

  • 9 en 14 september 2021 - Bezoek aan station van direct omwonenden
  • Oktober 2021 -
   • Start aanleg nieuw transformatorveld (TenneT), voor aansluiting transformatoren Enexis
   • Start graafwerkzaamheden verleggen kabels op het station
  • November 2021 - Enexis Netbeheer start studie naar kabels die van het station af te gaan
  • April 2022 - Komst twee nieuwe transformatoren (Enexis) naar het station, in bedrijf medio 2022
 • Werkzaamheden fase 2

  (Planning onder voorbehoud)

  • 1e/2e kwartaal 2023 - Uitbreiding CDG (Centraal Diensten Gebouw) en Enexis Transfomatorcellen
  • 3e kwartaal 2023 - Plaatsen Enexis transformatoren en E-houses
  • 1e/2e kwartaal 2024 - Bouw veld
  • 4e kwartaal 2024 - Bouw transformatorcel T214, inclusief veld en railuitbreiding
  • 1e/2e kwartaal 2025 - Bouw veld
  • 3e/4e kwartaal 2025 - Transformatorveld T213
  • 1e/2e kwartaal 2026 - Bouw veld

Nieuws

19 augustus 2022

Gezamenlijke nieuwsbrief TenneT en Enexis

In augustus is per post weer een nieuwsbrief verstuurd aan omwonenden en belanghebbenden. Hierin is onder andere te lezen over recent verrichtte en op korte termijn uit te voeren werkzaamheden, over waarom deze nodig zijn, hoe benodigde procedures verlopen, en hoe we samen werken aan de energietransitie, ook met omwonenden. 

Deze nieuwsbrief is hier te downloaden.

Ontvangt u onze nieuwsbrieven nog niet en wilt u deze in de toekomst ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Video's

Meer informatie over netverzwaring en de Regionale Energiestrategie

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20RES%20Regionale%20Energie%20Strategie.PNG

  De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienet

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20Netverzwaring%20animatie%20TenneT.PNG

  Netverzwaring animatie TenneT

Veelgestelde vragen

TenneT en Enexis Netbeheer hechten veel waarde aan een goede relatie met de omgeving. Met informatiebijeenkomsten (fysiek of online), een projectwebsite, persoonlijke gesprekken en nieuwsbrieven willen we u betrekken bij en informeren over de plannen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een telefonisch spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. Tot die tijd kunt u gerust uw vragen stellen via de mail: projectcommunicatie@tennet.eu of bellen met 088 857 22 90.

Een hoogspanningsstation produceert geluid. Net als nu, voldoen we ook na uitbreiding van het transformatorstation aan de geluidgrenswaarden en blijven we binnen de wettelijke normen. We verwijderen een oude transformator. We plaatsen nieuwe, zwaardere transformatoren (met meer vermogen) met geluidsarme ventilatoren erbij. Omdat er transformatoren bijkomen, nemen we extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de totale geluidsproductie binnen de wettelijke grenswaarden blijft. Rond de nieuwe transformatoren plaatsen we U-vormige wanden. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Bekijk verder op de pagina de video over geluid

Om ongerustheid bij omwonenden weg te nemen, onderzoekt een onafhankelijk onderzoeksbureau nog welk effect de aanpassing van het transformatorstation heeft op de magneetveldcontour. Ondanks dat de resultaten van de onderzoeken op dit moment nog niet bekend zijn, zal de uitbreiding waarschijnlijk niet leiden tot extra (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische straling voor de omgeving. We hebben een brochure waarin u informatie vindt over wonen nabij hoogspanning

Een transformator, ook wel trafo genoemd, vormt het hart van een station. De trafo verhoogt of verlaagt de elektrische spanning (zorgt voor de koppeling tussen de snelweg en de lokale wegen). De koppeltransformator van TenneT zet bij Zeijerveen 220.000 Volt om naar 110.000 Volt voor het energienet van Enexis. Een andere trafo van Enexis zet dan de 110.000 Volt om naar 20.000 Volt. Daarna wordt de spanning verder verlaagd zodat het geschikt is om thuis te gebruiken. In onze brochure over hoogspanningsstations kunt u meer uitleg vinden over een hoogspanningsstation. 

Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen altijd bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op via de mail of telefoon. Tel. 088 857 22 90 of per e-mail: projectcommunicatie(at)tennet.eu.

Over geluid

Animatie over laagfrequent geluid

We maken onderscheid tussen het geluid van de transformatoren en het geluid van zogenaamde schakelvelden. Een schakelveld maakt een klik die af en toe te horen is. Soms is dat één keer per maand en sommige velden schakelen zelfs maar één keer per jaar. Het geluid van de transformatoren is te kenmerken als een laag, licht brommend geluid. We noemen dit ook wel laag frequent geluid (LFG). Deze animatie geeft meer informatie.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20transformatorstations%20en%20geluid.PNG

Meer informatie over geluid en uw omgeving

Contact

TenneT logo

Henk van Bruggen

Omgevingsmanager

TenneT logo

Dieuke Boogaard

Communicatieadviseur