Skip to content

Station Veenoord-Boerdijk

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een hoogspanningsstation bouwen ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). Dit is nodig voor een betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio. TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het nieuwe station in 2027 in gebruik te nemen.


Locatie
Drenthe
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Nieuw hoogspanningsstation
transformatorstation oosterhout

Over het project

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen sluiten op ons netwerk. En ook om de groeiende vraag naar elektriciteit door onder meer 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

 • Planning

 • Oktober/november 2022

  Mogelijkheid voor omgeving om ontwerp-bestemmingsplan te lezen en zienswijze in te dienen.

 • Kwartaal 4, 2022

  Gemeenteraden stellen bestemmingsplan vast.

 • Kwartaal 1, 2023

  • Aanvraag vergunningen.

  • Aanstellen aannemer.

 • Kwartaal 3 2023

  Bouwrijp maken van terrein.

 • Kwartaal 3, 2024

  Start bouwwerkzaamheden.

 • Q1 2027

  Hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk in gebruik.gereed.

VIdeo

Nieuw hoogspanningsstation bij Veenoord, gemeente Emmen

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Onshore%20project%20hoogspanningsstation%20Boerdijk%20Veenoord%20thumbnail%20video%20.PNG

Nieuws

6 oktober 2022

Ontwerpbestemmingsplan station Veenoord-Boerdijk ter inzage

Vanaf 5 oktober tot en met 15 november 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van hoog- en middenspanningsstation Veenoord-Boerdijk ter inzage. In deze periode van 6 weken kunnen belanghebbenden het plan lezen en, als zij op- of aanmerkingen hebben, reageren op het plan door het indienen van een zienswijze. De gemeente beantwoordt alle ingestuurde zienswijzen.

In het ontwerpbestemmingsplan staat beschreven dat er een hoog- en middenspanningsstation komt langs de A37 bij afrit Veenoord, waar het  precies komt en wat de functie van het station is: waarom is het station nodig en wat doet het precies.

Inloopbijeenkomst op 6 oktober

Op 6 oktober van 19.00 tot 21.00 uur organiseren TenneT en Enexis Netbeheer, in samenwerking met de gemeenten Emmen en Coevorden, een inloopbijeenkomst in MFC De Veurkamer in Nieuw-Amsterdam. U bent van harte uitgenodigd om uw vragen over het bestemmingsplan daar te stellen. Ook vindt u er informatie over het geplande hoog- en middenspanningsstation.

Ontwerpbestemmingsplannen en procedure

Via onderstaande weblinks vindt u de ontwerpbestemmingsplannen en informatie over het indienen van zienswijzen.

Wanneer u bovenstaande links opent, ziet u in de tekst onder meer een plannummer. Dat plannummer kopieert u. Daarna gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar ziet u links bovenaan een zoekveld. Zet het blauwe schuifje op ‘plannummer’ en plak het plannummer dat u hebt gekopieerd daar. Klik vervolgens op ‘zoeken’ en links van uw scherm ziet u het bestemmingsplan staan.

Op de hoogte blijven

Via de BouwApp

Download de app gratis je AppStore (Apple) of PlayStore (Android). Zoek op 'Veenoord' en klik op de groene button 'volgen'. Wanneer je je meldingen aan hebt, krijg je elke keer een seintje wanneer er nieuws in de app staat.

TenneT BouwApp

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Station Veenoord - Boerdijk wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Eerder verschenen nieuwsbrieven

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties