Skip to content

Station Meeden

TenneT en Enexis gaan het hoogspanningsstation Meeden de komende jaren uitbreiden en opwaarderen. Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 70 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland.


Locatie
Groningen
Type
Vernieuwen hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Betrouwbare elektriciteitsvoorziening
 • Stationsuitbreiding
 • Stroomvoorziening
 • Opwaarderen
Station Meeden

Over het project

Werkzaamheden Meeden

De uitbreiding en opwaardering van dit station is noodzakelijk omdat er steeds meer energie wordt opgewekt en verbruikt in de regio. Hierdoor komt zowel de overslag als het transport van elektriciteit steeds meer in de knel als er niets gebeurt.

TenneT heeft voor de uitbreiding en de opwaardering van het station Meeden een planning gemaakt die aangeeft wat er gaat gebeuren tot 2030. Hierin zijn ook de werkzaamheden van Enexis voorzien. We leggen u graag uit wat er de komende jaren gaat gebeuren en waarom het bestemmingsplan hiervoor moet worden aangepast. Bekijk ook onze factsheet over het hoogspanningsstation Meeden.

Wat gaat er gebeuren?

Het station Meeden bestaat uit drie gedeeltes: een 110 kV gedeelte, een 220 kV gedeelte en een 380 kV gedeelte

Op het 110 kV deel:

 • Het plaatsen van één transformator (2026)
 • Het uitbreiden van de schakeltuin, hiervoor wordt het terrein uitgebreid (2022-2025)
 • Het plaatsen van  een centraal dienstengebouw (2024)

Op het 220 kV deel:

 • Het plaatsen van vijf transformatoren (2022-2023)
 • Het uitbreiden van de schakeltuin, hiervoor wordt het terrein uitgebreid (na 2027)

OP het 380 kV deel:

 • Het plaatsen van één transformator (2026)

Verbindingen: 

De bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Meeden en Veendam wordt op het station en in het bosgebied ten zuiden van Beneden Veensloot ondergronds gebracht. De bestaande bovengrondse verbinding met drie masten wordt hier gesloopt (2023) 

 • Planning

 • 4 augustus t/m 14 september 2022

  Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning TER INZAGE 

 • September 2022 - Oktober 2022

  Verwerking eventuele zienswijzen

 • December 2022

  Vaststelling bestemmingsplan en verlenen van de omgevingsvergunning 

 • December 2022 - Januari 2023

  Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning 

 • Beroepsprocedure

  De beroepsprocedure geldt alleen als beroep wordt ingediend.Binnen 6 maanden uitspraak Raad van State, daarna zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk

Nieuws

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan

De uitbreiding en opwaardering van hoogspanningsstation Meeden vragen om een aanpassing van het bestemmingsplan. Omdat er de komende jaren zoveel verschillende werkzaamheden nodig zijn en bestemmingsplanprocedures veel tijd kosten, is ervoor gekozen deze te bundelen in één aanvraag aanpassing bestemmingsplan. 

De gemeente Midden-Groningen legt begin augustus 2022 het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. Omwonenden zijn hierover per e-mail geinformeerd. Op de website van de gemeente Midden-Groningen leest u waar u het ontwerp kunt bekijken en wanneer en hoe u kunt reageren: www.midden-groningen.nl/bekendmakingen.

Transformatortransport Meeden

Vervoer van drie reuzen van transformatoren in februari 2022

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Transformatortransport%20Meeden%2C%20TenneT%20Wagenborg%20Nedlift.PNG

Contact

TenneT logo

Henk van Bruggen

Omgevingsmanager

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Downloads