Skip to content

Station Krimpen aan den IJssel

Het hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel is een belangrijk knooppunt in het elektriciteitsnetwerk van Nederland, dat TenneT beheert. Op dit netwerk zijn producenten (E-centrales, wind- en zonneparken) en consumenten (huishoudens, bedrijven en instellingen) aangesloten. Knooppunt Krimpen aan den IJssel is onderdeel van het 380kV-hoofdnet, de energiesnelweg van Nederland. Er staan een 150kV en een 380kV station. Het 150kV station, aan de westkant, wordt op dit moment helemaal vernieuwd. Het 380kV station, aan de oostkant, moet een nieuwe transformator. Daarmee hoopt TenneT het geluidsprobleem ook op te lossen.


Locatie
Zuid Holland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  BorWin3 land station transformer

  Over het project

  Er zijn al enkele jaren klachten vanuit de omgeving over geluid. De transformator nadert het einde van zijn technische levensduur. Doordat de transformator oud is maakt hij ook meer geluid. Met de vervanging van de transformator verwachten we ook het geluidsprobleem op te lossen. 

  De huidige transformator en spoel zijn oud en aan vervanging toe. Die nieuwe transformator en spoel maken minder geluid dan de huidige, aangezien de techniek niet heeft stilgestaan. Er zijn twee locaties onderzocht, aan de noord- en de zuidzijde van het station. De huidige locatie is niet mogelijk, omdat de oude transformator tijdens bouw van de nieuwe moet blijven werken.  De bestaande transformator kan niet langdurig buiten gebruik gesteld worden en te vervangen voor een nieuwe. Daarmee komt de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio ernstig in gevaar: de twee overige transformatoren moeten dan een jaar lang vrijwel continu op vol vermogen draaien. Dan is er een zeer groot risico op langdurige stroomuitval.

  Iedere financiële investering moet TenneT maatschappelijk kunnen verantwoorden. Het is maatschappelijk geld, waar we verantwoord mee moeten omgaan. De realisatie aan de zuidzijde is duurder dan aan de noordzijde. De quickscan laat zien dat uitbreiding aan de noordzijde ruimtelijk-planologisch aanvaardbaar is. De situatie voor de omwonenden wordt ook beter dan de huidige situatie. Daarom is gekozen voor de noordkant van het station. 

  • Planning

  • Juni 2021

   TenneT heeft op 11 juni 2021 de vergunning voor het verplaatsen van de transformator aangevraagd bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. De gemeente en de omgevingsdienst, de DCMR, gaan de aanvraag nu beoordelen. Op het moment dat alle vragen en eventuele aanvullingen binnen zijn dan gaat het ontwerpbesluit ter inzage. Dat is het moment dat mensen bezwaar kunnen aantekenen op de vergunning. Een week na de ter inzage legging organiseren we een informatieavond over de vergunning. We verwachten dat dit in het najaar van 2021 zal zijn. 

  • 2023

   Start bouw.

  • 2024

   Klaar voor gebruik.

  Nieuws

  11 juni 2021

  Vergunning aangevraagd

  TenneT heeft 11 juni 2021 de vergunning voor het verplaatsen van de transformator aangevraagd bij de gemeente Krimpen aan den IJssel.

  De gemeente en de omgevingsdienst, de DCMR,  gaan de aanvraag nu beoordelen. Op het moment dat alle vragen en eventuele aanvullingen binnen zijn dan gaat het ontwerpbesluit ter inzage. Dat is het moment dat mensen bezwaar kunnen aantekenen op de vergunning. Een week na de ter inzage legging organiseren we een informatieavond over de vergunning. 

  We verwachten dat dit in het najaar van 2021 zal zijn. 

  Geluidhuis voor het transformatorstation

  TenneT heeft de bewonersvertegenwoordiging BOTIK beloofd dat de nieuwe transformator wordt ingepakt in een geluidhuis. Als de bestaande condensatorbank, die al jaren uit bedrijf is, in de toekomst toch weer in gebruik genomen moet worden, wordt deze voorzien van een geluidmuur.

  Uit het geluidsonderzoek, dat akoestisch adviesbureau Peutz voor TenneT heeft uitgevoerd, blijkt dat met deze opstelling het transformatorgeluid op een aanzienlijk lager niveau komt, ondanks het feit dat de transformator met spoel dichter bij de woningen komt te staan.

  Met het beloofde geluidhuis pakken we de transformator in, tussen vier wanden en een dak. Met deze extra maatregelen komen we tegemoet aan de wensen van de omwonenden. Hiermee voldoen we aan de normen volgens de Wet geluidhinder en daarmee ook aan de Vercammen-curve,  die wordt gebruikt  om te beoordelen of laagfrequent geluid tot hinder kan leiden.

  Op de figuur hiernaast is te zien wat het huidige geluidsniveau is en wat het na de vervanging is. De onderzoeken gaan uit van maximale belasting. Dit is dus het maximale geluidsniveau. In de praktijk zal dit altijd minder zijn.   

  Bekijk het overzicht. 

  Actuele situatie en Locatie Noord met toegezegde maatregelen

  • Onshore project NL geluid actuele situatie station Krimpen

   Actuele situatie.

  • Onshore project NL geluid met maatregelen station Krimpen

   Locatie Noord met toegezegde maatregelen.

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.