Skip to content

Station Hazerswoude-Rijndijk

De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn energie nodig. Dat komt door uitbreidingen van industrie, woningbouw, mobiliteit en de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens. Lees meer over dit project.


Locatie
Zuid Holland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Hoogspanningsstation
Fietser Hazerswoude Rijndijk 2022

Over het project

De energietransitie is in volle gang. De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn energie nodig. Dat komt door uitbreidingen van industrie, woningbouw, mobiliteit en de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens. We gebruiken hierbij steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar gasloze woningen. Hierdoor is op een aantal plekken in de regio het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt.

Om toekomstige ontwikkelingen in de regio van stroom te kunnen voorzien moet het netwerk van Liander en TenneT versterkt worden. Eén van de noodzakelijke oplossingen is de bouw van een nieuw 150/50 kV-station in Hazerswoude-Rijndijk. Met ondergrondse kabelverbindingen wordt dit station aangesloten op het bestaande hoogspanningsnet en op kleinere elektriciteitsstations in de regio.

Hazerswoude Rijndijk Kaartje Voedingsgebied 2022

 

Locatie

van het elektriciteitsstation

De Barrepolder/Groenendijkse polder in Alphen aan de Rijn is aangewezen als zoekgebied voor het nieuwe elektriciteitsstation. Aan de keuze voor het zoekgebied is een intensieve onderzoeksperiode van twee jaar vooraf gegaan. Tennet en Liander zijn met alle gemeenten uit de regio om tafel gaan zitten om een geschikte locatie te vinden. Daarbij is onder meer gekeken naar de netinfrastructuur (waar zitten de knelpunten en wat is een logische plek voor een nieuw station), de toekomstige ontwikkelingen in het gebied (waar verwachten we een grote toename van transport van elektriciteit), afstand tot woningen, natuurgebieden en andere ruimtelijke beperkingen.

De komende maanden kijken we samen met de gemeente en omwonenden waar het nieuwe elektriciteitsstation het beste kan komen en hoe deze landschappelijk kan worden ingepast.

Hazerswoude Rijndijk Kaart zoekgebied 2022
 • Planning

 • Eind 2022 / begin 2023

  In overleg met de omgeving over locatie en ontwerp station

 • Eerste kwartaal 2023

  Start bestemmingsplanprocedure

 • 2024

  Start werkzaamheden

 • 2027/2028

  Werkzaamheden gereed

Veelgestelde vragen

De energietransitie is in volle gang. De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn energie nodig. Dat komt door uitbreidingen van industrie, woningbouw, mobiliteit en de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens. We gebruiken hierbij steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar gasloze woningen. Hierdoor is op een aantal plekken in de regio het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt. Eén van de noodzakelijke oplossingen is de bouw van een nieuw elektriciteitsstation in Hazerswoude-Rijndijk.

Uit analyses van Liander en TenneT blijkt dat in de hele regio Holland Rijnland de komende jaren knelpunten op het elektriciteitsnetwerk ontstaan. Om toekomstige ontwikkelingen in de regio van elektriciteit te kunnen voorzien moet het netwerk van Liander en TenneT versterkt worden.

Aan de keuze voor dit zoekgebied is een intensieve onderzoeksperiode van twee jaar vooraf gegaan. TenneT en Liander zijn met alle gemeenten uit de regio om tafel gaan zitten om een geschikte locatie te vinden. Daarbij is onder meer gekeken naar de netinfrastructuur (waar zitten de knelpunten en wat is een logische plek voor een nieuw station), de toekomstige ontwikkelingen in het gebied (waar verwachten we een grote toename van transport en distributie van elektriciteit), afstand tot woningen, natuurgebieden en andere ruimtelijke beperkingen.

Uit het onderzoek is de Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Samen met gemeenten uit de regio is dit als zoekgebied voor het elektriciteitsstation aangewezen. 

Deze locatie is onder andere geschikt vanwege:

 • de ligging ten opzichte van de huidige en toekomstige energievraag (in verband met de plannen voor een bedrijventerrein en het naastgelegen terrein van Heineken);
 • Landschappelijk zijn er mogelijkheden om op deze locatie een station in te passen;
 • Een station op deze locatie kan bij doorontwikkeling van het bedrijventerrein een belangrijke functie vervullen in een te ontwikkelen energieknoopppunt tussen opwek en gebruik van elektriciteit.
 • De overige locaties hebben een meer maatschappelijke/stedelijke functie (zoals stadspark of sportvelden), waardoor de impact van een elektriciteitsstation op die locaties groter zou zijn. 

Het nieuwe elektriciteitsstation bestaat uit twee delen: een 150kV-schakeltuin van TenneT en een 50kV-station van Liander. De schakeltuin wordt aangesloten op het hoogspanningsnet. In de schakeltuin wordt de stroom met een spanning van 150 kilovolt (kV) het elektriciteitsstation binnen gebracht. In het station van Liander staan transformatoren die de energie omzetten van 150kV naar een lagere spanning: 50kV.

 • Totaal benodigd grondoppervlak: 200 x 300 meter (dat is ca. 6 hectare)
 • Het elektriciteitsstation bestaat uit:
   • Een schakeltuin, rondweg en een besturingsgebouw van TenneT.
   • Een middenspanningsgebouw en 4 transformatoren van Liander
   • Een omliggend terrein met parkeerplaatsen voor veiligheid en onderhoudswerkzaamheden
   • Rondom het terrein komt een hekwerk
   • De gebouwen zijn tot 12 meter hoog
   • De bliksemspitsen hebben een hoogte van maximaal 24 meter

De stations van TenneT en Liander worden bij voorkeur direct naast elkaar gebouw, maar dit is niet noodzakelijk. De stations kunnen tot enkele honderden meters afstand van elkaar worden gerealiseerd.

Ja, als omwonende kunt u meedenken over de locatie, het aanzien van de gebouwen en de (randen van het) terrein. Samen met de gemeente Alphen aan de Rijn organiseren we werksessies waarvoor u zich kunt aanmelden. De werksessies vinden plaats in de periode oktober 2022 – januari 2023. U kunt zich opgeven tijdens de eerste informatieavond (6 september 2022), of contact opnemen via hazerswoude-rijndijk@liander.nl  

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.