Skip to content

Station Borssele

Hoogspanningsstation Borssele wordt uitgebreid en er komt een nieuw transformatorstation bij op het terrein van het bestaande station.


Locatie
Zeeland
Type
Transformatorstation
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • hoogspanningsstation transformatorstation
hoogspanningsstation Borssele

Over dit project

Uitbreiding hoogspanningsstation en nieuw transformatorstation

Hoogspanningsstation Borssele wordt uitgebreid en er komt een nieuw transformatorstation bij op het terrein van het bestaande station. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende capaciteit is op het Nederlandse elektriciteitsnet en om toekomstige windparken op de Noordzee aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Met deze aansluiting van nieuwe windparken op de Noordzee, via het ontwikkelen en realiseren van het net op zee, draagt TenneT bij aan de realisatie van het Energieakkoord. Daarmee wil de Nederlandse overheid onder meer het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten.

De uitbreiding van hoogspanningsstation Borssele is noodzakelijk voor de aansluiting van de windmolenparken Borssele Alpha en Beta in de Noordzee en de nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar  Rilland. Daarnaast is door de uitbreiding ruimte gecreëerd om verdere elektrificatie – dat door de energietransitie steeds relevanter wordt – ook in de toekomst te realiseren.

Het 380 kV hoogspanningsstation Borssele is de afgelopen twee jaar verdubbeld in het aantal velden. Daarbij is een naastliggend 220 kV schakelstation gerealiseerd voor het windmolenpark (landstation). Het nieuwe deel van het 380 kV hoogspanningstation ging in juni in bedrijf. Zodra de windmolenparken en de nieuwe 380 kV-verbinding  klaar zijn, sluit TenneT de verbindingen aan op de gereed zijnde velden van het 380kV hoogspanningsstation.

 • Project timeline

 • 2019

  Uitbreiding hoogspanningsstation Borssele gereed. Een deel van het station in bedrijf.

   

 • Voorjaar 2020

  De bouw van een tijdelijke 380 kV-verbinding door het Sloebos. Deze tijdelijke lijn neemt tijdens de bouw de functie van de bestaande verbinding over. Plaatsen van spoelen bij de bestaande transformatoren: drie stuks. Aansluiting windmolenparken op hoogspanningsstation.

 • 2022

  Aansluiting hoogspanningsverbinding op hoogspanningsstation Borssele. Ingebruikname nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.

 • 2023

  Afbreken tijdelijke lijn en het Sloebos herstellen in oorspronkelijke staat. 

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties