Skip to content

Uitbreiding hoogspanningstation Geervliet-Noorddijk

Het elektriciteitsnet in het havengebied en omgeving wordt fors uitgebreid. Zo bouwen we op meerdere plekken nieuwe hoogspanningstations en worden bestaande stations uitgebreid, onder andere bij Geervliet-Noorddijk.


Locatie
Zuid-Holland
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Uitbreiding hoogspanningstation Geervliet-Noorddijk

  Over het project

  Uitbreiding van het hoogspanningsstation Geervliet-Noorddijk is nodig als onderdeel van een groter programma om de elektriciteitsvoorziening in het Zuid-Hollandse havengebied en omgeving toekomstbestendig te maken. Dit programma omvat ook werkzaamheden aan de stations Simonshaven (380/150 kV) en Botlek (150 kV)  (projectpagina volgt later), plus nieuw aan te leggen ondergrondse verbindingen.

  Werkzaamheden

  Het project uitbreiding hoogspanningstation Geervliet-Noorddijk bestaat uit: 

  • de bouw van een nieuwe inpandige schakelinstallatie (Gas Insulated Switchgear of GIS)
  • het verkabelen van enkele lijnverbindingen, dat wil zeggen van boven- naar ondergronds. Hoe deze verkabeling exact eruit gaat zien wordt later bekend.

  Op de website Omgevingsloket is begin december 2023 het ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd. Het bestemmingsplan maakt naast de uitbreiding door TenneT ook de aanleg van een extra 150/25 kV transformator door regionaal netbeheerder Stedin mogelijk. 

  Planning

  We verwachten de werkzaamheden voor de locatie Geervliet-Noorddijk eind 2026 te kunnen starten. Dit is onder andere afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure en gerelateerde omgevingsvergunningen.

  De periode vanaf de start van de werkzaamheden tot de inbedrijfname bedraagt naar verwachting circa 2 jaar. Zoals genoemd, is dit project onderdeel van een groter programma, dat naar verwachting nog enkele jaren doorloopt na inbedrijfname van deze locatie.

  Inspraak

  TenneT hecht veel waarde aan het tijdig informeren en betrekken van de omgeving bij projecten. Met diverse belanghebbenden is er al contact, bijvoorbeeld om hen te attenderen op de bestemmingsplanprocedure. De besluitvorming over het bestemmingplan ligt bij de gemeenteraad van Nissewaard. De inbreng van omwonenden brengen we graag bij de gemeente onder de aandacht. De randvoorwaarden voor veiligheid en betrouwbaarheid in combinatie met de beperkte ruimte aan de Noorddijk maken dat mogelijkheden voor aanpassing beperkt zijn.

  Bent u nog niet betrokken bent bij project uitbreiding station Simonshaven en wilt u dat wel graag? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

  Contact

  TenneT logo

  Huub Halsema

  Omgevingsmanager
  TenneT logo

  Hubert Heutink

  Woordvoerder project