Skip to content

Uitbreiding hoogspanningsstation Simonshaven

We breiden ons hoogspanningsnet uit. Dit doen we op zo’n manier dat onze ‘snelwegen’, het 380 kV-net, beter worden benut. Voor het hoogspanningsstation Simonshaven aan de Oud Hoenderhoeksedijk/Biertsedijk (Nissewaard) betekent dit het plaatsen van extra transformatoren. Dit draagt bij aan het kunnen voorzien in de elektriciteitsvraag van inwoners en bedrijven in de regio.


Locatie
Zuid-Holland
Type
Uitbreiding en aanpassing transformatorstation
Categorie
onshore
Status
preparation
Tags
  Station Simonshaven

  Over het project

  Uitbreiding van het hoogspanningsstation Simonshaven is nodig als onderdeel van een groter programma om het Zuid-Hollandse havengebied en omgeving toekomstbestendig te maken. Dit programma omvat ook werkzaamheden aan de locaties Botlek en Geervliet-Noorddijk, plus nieuwe ondergrondse verbindingen. Voor deze projecten is in het najaar 2023 nog geen planologische procedure gestart.

  Het project uitbreiding station Simonshaven omvat 

  • de bouw van 3 nieuwe transformatoren
  • nieuwe verbindingen op het stationsterrein
  • het verplaatsen van één hoogspanningsmast.

  Op de website ruimtelijkeplannen.nl is begin september 2023 het voorontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd. U vindt daar ook een situatieschets met het nummer NL.IMRO.1930.BPSIMTrafo-1001. Eind september/begin oktober 2023 is een impressie van het basis-ontwerp beschikbaar om op deze pagina te zetten.

  • Planning

  • Derde kwartaal 2024

   Derde kwartaal 2024

   We verwachten de werkzaamheden voor de locatie Hoenderhoeksedijk/Biertsedijk in het derde kwartaal van 2024 te kunnen starten. Dit is onder andere afhankelijk van diverse planologische toestemmingen.

  • Medio 2026

   De periode vanaf de start van de werkzaamheden tot de inbedrijfname bedraagt naar verwachting ruim 2 jaar. Zoals hierboven al genoemd, is dit project onderdeel van een groter programma, dat nog enkele jaren doorloopt na inbedrijfname van deze locatie.

  Inspraak

  Informeren en betrekken van de omgeving

  TenneT hecht veel waarde aan het tijdig informeren en betrekken van de omgeving bij projecten. Met diverse belanghebbenden is er al contact, bijvoorbeeld om hen te attenderen op de bestemmingsplanprocedure. De besluitvorming over het bestemmingplan ligt formeel bij de gemeenteraad van Nissewaard. De inbreng van omwonenden brengen we graag bij hen onder de aandacht, specifiek wat betreft de landschappelijke inpassing. We organiseren daarvoor diverse (online) ontmoetingen.

  Bent u nog niet betrokken bent bij project uitbreiding station Simonshaven en wilt u dat wel graag? Neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

  Contact

  TenneT logo

  Huub Halsema

  Omgevingsmanager
  Peter Hofland

  Peter Hofland

  Woordvoerder

  Mediarelaties

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.