Skip to content

Utrecht-Noord

Het elektriciteitsnet in Utrecht is overvol (‘netcongestie’). Daarom moet er een nieuw 150/50 kV-station, met een TenneT en een Stedin deel, gebouwd worden, ten noorden van de stad Utrecht. Want de bestaande 150 kV-stations nabij de stad Utrecht kunnen niet voorzien in de voorspelde groei naar vraag van elektriciteit én teruglevering van opgewekte zon/wind-energie.


Locatie
Utrecht
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Waalwijk hoogspanningsstation 150kV.

  Over het project

  TenneT en Stedin bouwen samen hoogspanningsstations

  Dit nieuwe station wordt met ondergrondse kabelverbindingen met de bestaande stations verbonden. De voorkeur gaat uit naar één locatie waar zowel ons 150 kV-station als het 150/50 kV-station van Stedin kunnen staan. De impact op de beperkte beschikbare ruimte is dan minder, zowel qua fysieke bebouwing als onder de grond met de kabels. Als de stations niet bij elkaar op één locatie gebouwd kunnen worden, moeten er acht extra verbindingen aangelegd worden tussen het ons deel en het deel van Stedin.

   

  Bij voorkeur gezamenlijk bouwen

  Minder hinder, compacter, efficiënter en sneller

  De stations komen bij voorkeur gezamenlijk op één locatie. Dit heeft verschillende voordelen ten opzichte van twee aparte locaties:

  • Er is minder fysieke ruimte nodig, want ze kunnen dan dichter bij elkaar geplaatst worden.
  • Er hoeven geen éxtra ondergrondse kabels tussen de stations getrokken te worden waardoor er minder hinder is voor de omgeving.
  • Het is efficiënter, want procedures hoeven maar eenmaal doorlopen te worden. Dat betekent dat we sneller kunnen bouwen.

  Wat moet er komen

  • Wij bouwen een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation van circa 6 hectare (vergelijkbaar met ongeveer 12 voetbalvelden);
  • Stedin bouwt een nieuw 150/50 kV-station van 0.5 hectare (vergelijkbaar met 1 voetbalveld)
  • Wij bouwen drie ondergrondse kabelverbindingen naar de bestaande hoogspanningsmast nabij Fort de Gagel en sluiten onze hoogspanningsstations Breukelen-Kortrijk en Utrecht Lage Weide hierop aan.
   

  Locatiestudie

  Samen met Stedin en de Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente de Bilt en gemeente Stichtse Vecht - voeren we in de eerste helft van 2024  een studie uit naar mogelijke locaties om één of twee hoogspanningsstations met de bijbehorende ondergrondse kabelverbindingen aan te leggen. We kijken naar punten zoals: de effecten op de omgeving, natuur en milieu en natuurlijk de technische haalbaarheid. Er wordt al gekeken naar de impact op het aanwezige erfgoed – Unesco gebied. Voor de zomer van 2024 is er meer duidelijk over de haalbaarheid van de locaties, met de vraag: of er in het gebied voldoende ruimte voor de stations en de bijbehorende kabels aanwezig is.

  • Planning

  • 2024

   2024

   We streven ernaar om eind dit jaar een voorkeurslocatie te hebben bepaald. Daarna volgen de detailonderzoeken die nodig zijn voor de ruimtelijke procedure waarbij ook formele inspraak mogelijk is door belanghebbenden. Daarna start de planologische procedure.

  • 2027

   Vanwege de congestiesituatie (het energienetwerk is overvol) in de gehele provincie Utrecht, is het wenselijk om het station zo snel mogelijk in bedrijf te hebben. De provincie Utrecht, betrokken gemeenten, Stedin en TenneT streven naar ingebruikname eind 2027.

  Participatie 

  We verwachten voor de zomer van 2024 met de omgeving in gesprek te gaan. De kansrijke locaties worden dan met iedereen gedeeld via de website en informatiavonden. Er wordt er uitgelegd waarom locaties haalbaar zijn en waarom niet. Iedereen kan alternatieve locaties, passend binnen de randvoorwaarden, aandragen. Die worden op dezelfde manier getoetst als de onderzochte locaties. Deze input wordt meegenomen in het definitieve besluit over de voorkeurslocatie. Eind dit jaar hopen we een voorkeurslocatie te kunnen vaststellen, op basis van de onderzoeken en de input vanuit de omgeving. 

  Ontwerpatelier

  Gerelateerde links

  Contact

  TenneT logo

  Jessica Winkelhorst

  Woordvoerder project