Skip to content

Stations Zwolle

De groei van zonne- en windenergie in Nederland overtreft alle verwachtingen. Dit is ook het geval in de regio Zwolle en omgeving. De komende jaren komen er nog meer zonne-, windparken en zonnedaken bij. Om al deze duurzaam opgewekte elektriciteit op het hoogspanningsnet te kunnen aansluiten en om de leveringszekerheid van huishoudens en bedrijven te kunnen blijven garanderen breidt TenneT het hoogspanningsnetwerk uit.


Locatie
Overijssel
Type
Nieuw transformatorstation
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Stationsuitbreiding
Onshore projecten NL collega's die lopen op Station Zwolle

Uitbreiding en nieuwe stations

Bij Zwolle komen verschillende projecten bij elkaar. Binnen de Drents Overijsselse Netversterking (DON) valt de uitbreiding van het bestaande 380 kV-station en de nieuwbouw van het 110kV-station Zwolle Berkummerbroekweg en het Enexis Beheer station.

Kabelverbindingen rondom Zwolle

Binnen het DON project vallen de ondergrondse kabelverbinding vanaf Meppel naar Zwolle en de kabelverbinding van Zwolle naar Sekdoorn.

Bij het project Beter Benutten Ens-Zwolle wordt de bestaande hoogspanningsverbinding voorzien van nieuwe geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat. De nieuwe geleiders hebben een grotere transportcapaciteit. Bij hoogspanningsstation Zwolle wordt hiervoor een deel van de bestaande bovengrondse verbinding onder de grond gebracht.

Welke werkzaamheden zijn er nog meer?

De komende jaren hebben we veel werk te doen op het terrein bij Zwolle. Dit jaar zullen we daarom een kantoorunit bouwen om de diverse teams een werkplek te kunnen geven. Ook wordt een nieuw verkeersplan gemaakt, zodat we de omgeving kunnen ontlasten met betrekking tot het werkverkeer.

 • Planning

 • 1ste en 2de kwartaal 2023

  1ste en 2de kwartaal 2023

  Boringen voor deel ondergrondse kabels, ter voorbereiding op uitvoering project Beter Benutten Ens-Zwolle

 • Mei 2023

  Start werkzaamheden bouwkeet bij station

 • 2de kwartaal 2023

  Landschappelijke inpassingsessies

 • Juni

  Landschappelijke inpassingsessies met gemeenten en provincie

 • 4 september 2023

  Landschappelijke inpassingsessie bewoners

 • Week 41 (9 -12 oktober)

  Vervolg bijeenkomst Landschappelijke inpassing

 • Vierde kwartaal 2023

  Werkzaamheden bouw werkplekken

 • Eind 2023

  Start bouwlocatie OMEXOM voor station

 • 17 januari 2024

  Inloopbijeenkomst stationsgebied Zwolle

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

TenneT logo

Contact Drents Overijsselse Netversterking

Voor vragen over het project.