Skip to content

Net op zee Nederwiek 1

Nederland wil overstappen op duurzame energie. Daarom worden extra windparken in de Noordzee gebouwd. Huishoudens en bedrijven moeten gebruik kunnen maken van de schone energie uit de windenergiegebieden. TenneT legt de verbindingen aan tussen de windparken en het landelijke elektriciteitsnet.


Locatie
Nederland
Type
Offshore
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • windenergie
Strand Veerse Gatdam

Over het project

Windenergiegebied Nederwiek ligt ter hoogte van Petten, op ongeveer 95 kilometer uit de kust. In dit gebied worden meerdere windparken gebouwd. Deze windparken produceren elektriciteit, dat naar land moet worden getransporteerd. Eén van de drie verbindingen vanuit dit windenergiegebied naar het vasteland is Nederwiek 1. Deze kabelverbinding volgt straks een route door de Noordzee, door het Veerse Meer, en komt aan land in Zeeland. Daar levert het, via een 525 kV gelijkstroomkabelverbinding, 2 Gigawatt (GW) aan duurzame elektriciteit aan ons landelijke elektriciteitsnetwerk.

 • Planning

 • Start bouw converterstation Nederwiek 1
  2025

  Start bouw converterstation Nederwiek 1

    

 • 2025

  Start aanleg kabeltracé Nederwiek 1

    

 • 2030

  Inbedrijfname Nederwiek 1

     

Veelgestelde vragen

Ten westen van het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt windenergiegebied Nederwiek. Om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, vanuit windenergiegebied Nederwiek naar land te transporteren zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het project Net op zee Nederwiek 1. 

Het totale project bestaat uit:

 • Een platform op zee. Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kV wisselstroom naar 525 kV gelijkstroom.
 • Een ondergrondse 525 kV-gelijkstroomkabelverbinding van het platform op zee, via het Veerse Meer naar het converterstation op land. De exacte locatie voor het converterstation is nu nog niet bekend. Dit wordt verder onderzocht.
 • Een converterstation op land aan de Liechtensteinweg in de Sloehaven nabij Nieuwdorp. Hier wordt de 525 kV gelijkstroom omgezet in 380 kV wisselstroom.
 • Een 380 kV-wisselstroomkabelverbinding van het converterstation naar een nieuw te bouwen hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied. Hier wordt de stroom op het landelijk elektriciteitsnet aangesloten. De exacte locatie van het nieuwe hoogspanningsstation is nu nog niet bekend.

De projecten Net op zee Nederwiek 1 en Net op zee IJmuiden Ver Alpha hebben ieder hun eigen procedure, en daardoor ook een eigen planning. Het is wel de bedoeling om de werkzaamheden van beide projecten in het Veerse Meer en op land zoveel mogelijk gelijktijdig uit te voeren. Beide projecten zitten op dit moment nog in de planfase. Dit betekent dat de bouw nog niet is begonnen.

Lees meer over de procedure voor Nederwiek 1 en over de procedure voor IJmuiden Ver Alpha.

Met de aanleg van de verbindingen tussen de windparken op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via het stellen van vragen, via het achterlaten van een reactie op de projectatlas of via een gesprek met TenneT, zijn ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van de projecten.

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden belangrijk. De inspraak van belanghebbenden is mede daarom van groot belang bij het bepalen van de te onderzoeken routes voor het kabeltracé en mogelijke locaties voor het converterstation op land, bij de keuze van het voorkeursalternatief en bij de uitwerking van het definitieve tracé. Hoe we belanghebbenden bij de projecten betrekken, staat in het participatieplan. Dit plan wordt iedere projectfase geactualiseerd.

In de participatieplannen van Net op zee Nederwiek 1 en IJmuiden Ver Alpha leest u hoe wij met de omgeving omgaan en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

TenneT logo

Danielle Hendriks

Woordvoerder project