Skip to content

Hollandse Kust (west Beta)

Nederland stapt over op duurzame energie. Daarom worden er windparken op de Noordzee gebouwd. Om deze schone energie uit de windenergiegebieden beschikbaar te maken voor huishoudens, bedrijven en de industrie, legt TenneT verbindingen aan tussen de windparken en het landelijke elektriciteitsnet.


Locatie
Nederlandse Noordzee
Type
Net op Zee
Categorie
offshore
Status
active
Tags
  Werkterrein west Beta

  Stopcontact op zee

  Net op zee Hollandse Kust (west Beta) is één van de zeven standaard 700 Megawatt (MW) verbindingen voor het transport van windenergie naar het vasteland. Met deze verbinding brengen we vanaf 2027 duurzame energie aan land bij Heemskerk/Wijk aan Zee. Het windpark wordt in 2025 gebouwd en geëxploiteerd door energiebedrijf RWE.

  ‘Stopcontact op zee’

  Voor deze verbinding hebben we op zo’n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee een ‘stopcontact’ geplaatst. Daar kan Ecowende straks de windturbines op aansluiten. Op het platform verhogen we de spanning van 66kilovolt (kV) naar 220 kV voor een zo efficiënt mogelijk transport van de duurzame energie naar het vaste land.

  Aanlanding stroom

  Via twee elektriciteitskabels in de zeebodem wordt het ‘stopcontact’ in 2024 verbonden aan ons transformatorstation in Wijk aan Zee. Met deze aansluiting maken we vanaf 2026 zo’n 3,3 terawattuur aan duurzame elektriciteit beschikbaar. Dat komt ongeveer overeen met ongeveer het jaarlijkse verbruik van 1 miljoen huishoudens (of 3 procent van onze huidige elektriciteitsvraag).

  Tracé HKwB
  • Planning

  • Start bouw platform
   2022

   Start bouw platform

   Start bouw platform 

  • Plaatsing jacket
   2024

   Plaatsing jacket

   Plaatsing jacket 

  • 2024

   Installatie zeekabels

   Installatie zeekabels

  • 2025

   Plaatsing topside

   Plaatsing topside

  • 2026

   Klaar voor ingebruikname

   Klaar voor ingebruikname

  Veelgestelde vragen

  De verbinding is bestemd voor het aansluiten van 700 MW aan windenergie en bestaat uit:

  Lees meer over de procedure voor Hollandse Kust (west Beta) op de website van RVO 

  Met de aanleg van de verbinding tussen het windpark op zee en het elektriciteitsnet op het vasteland zijn veel belangen gemoeid die zorgvuldig worden afgewogen. Naast de informele mogelijkheden om uw stem te laten horen via informatiebijeenkomsten, via het stellen van vragen, via het achterlaten van een reactie op de projectatlas of via een gesprek met TenneT, zijn ook formele inspraakmogelijkheden. Op de website van de RVO vindt u informatie over inspraak en alle officiële documenten van de projecten.

   

  Het ministerie van Economische Zaken (EZK) en TenneT vinden vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden belangrijk. De inspraak van belanghebbenden is mede daarom van groot belang bij het bepalen van de te onderzoeken routes voor het kabeltracé en mogelijke locaties voor het converterstation op land, bij de keuze van het voorkeursalternatief en bij de uitwerking van het definitieve tracé. Hoe we belanghebbenden bij de projecten betrekken, staat in het participatieplan. Dit plan wordt iedere projectfase geactualiseerd.

  In het participatieplan van Net op zee Hollandse Kust (west Beta) leest u hoe wij met de omgeving omgaan en hoe u contact met ons kunt opnemen.

  Contact

  Roos Jurriens

  Roos Jurriens

  Contactpersoon
  • Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)
  • Hollandse Kust (west Beta)

  Archief