Skip to content

Hoogspannings-station Ede

Liander maakt het elektriciteitsnet in Ede klaar voor de toekomst. Hiervoor wordt o.a. het hoogspanningstation van TenneT aan de Knuttelweg aangepast en uitgebreid met extra transformatorcapaciteit en schakelveld.


Locatie
Gelderland
Type
Vernieuwen hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  • Hoogspanningsstation
Bloemen bij Dodewaard

Liander maakt het elektriciteitsnet in Ede klaar voor de toekomst. Hiervoor wordt o.a. het hoogspanningstation van TenneT aan de Knuttelweg aangepast en uitgebreid met extra transformatorcapaciteit en schakelveld. De werkzaamheden lopen parallel aan meerdere Liander-projecten in Ede, zoals op het (Liander) onderstation ten zuiden van de Doolhoflaan, enkele nieuwe stations en de hiervoor noodzakelijke nieuwe (ondergrondse) verbindingen; Een bovengrondse (50 kV) verbinding door de kern van Ede kan na ingebruikname van de nieuwe kabels weg.

Actuele informatie op de Liander-website: Opwaardering elektriciteitsnet Ede | Liander