Skip to content

Ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland

In de provincies Zeeland, Limburg en Brabant vervangen we het bestaande aardingssysteem. Dit doen we om het toekomstbestendig te maken want we hebben allemaal elektriciteit nodig: 24 uur per dag, 7 dagen per week en je wilt kunnen vertrouwen op een energienetwerk dat altijd levert, zodat je niet op onverwachte momenten voor verrassingen komt te staan.


Locatie
Zeeland, Limburg, Noord-Brabant
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
active
Tags
  • 150 kV
Onshore project NL ombouw aardingssysteem zuid nederland masten

Over het project

Van Petersenaarding naar starre-aarding

In de zuidelijke provincies wordt in het 150 kV-net Petersenaarding toegepast. Het aantal ondergrondse kabelverbindingen in het 150 kV-net neemt toe. Dit zorgt ervoor dat Petersenaarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding komt. Daarom wordt de Petersenaarding in de zuidelijke provincies omgebouwd naar een starre-aarding.

De werkzaamheden vinden voor 90% plaats op de hoogspanningsstations in Zuid-Nederland en vragen eerst om voorbereiding en onderzoek op het station. Dit wordt uitgevoerd door ingenieursbureaus samen met betrokken stakeholders. Na de inventarisatie wordt een ontwerp voor de nieuwe situatie gemaakt. Zodra de werkzaamheden starten vind je hier informatie over de werkzaamheden en mogelijke overlast.

  • Planning

  • Datum n.t.b

    Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre-aarding in Zeeland en Brabant

  • Datum n.t.b.

    Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre-aarding in Limburg.

Nieuws

December 2020

Capaciteitstekort TenneT

Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller.

Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici. Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken.

Meer weten over de keuzes waar TenneT voor staat? 

Bekijk dan hier de korte film.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20keuzes%20maken.PNG

Achtergrondinformatie

Voordelen starre aarding: Kostenbesparend, veiliger en toekomstbestendig.

Door de realisatie van een aantal nieuwbouw projecten met ondergrondse kabelverbindingen en het ondergronds brengen van delen van de bovengrondse lijnverbinding in Zeeland, Brabant en Limburg, neemt de behoefte aan extra blusspoelen hier sterk toe. Dit omdat kabels een grotere compensatie in blusspoelcapaciteit vereisen dan bovengrondse lijnverbindingen. De locaties om eenvoudig en efficiënt blusspoelen te plaatsen zijn beperkt en we hebben te maken met een technische limiet waarbij het Petersenaardingssysteem zijn werking verliest. Met alle ontwikkelingen in de zuidelijke provincies en om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om het aardingssysteem te vervangen. Het nieuwe systeem (starre aarding) bespaart kosten, is veiliger en maakt verdere toekomstige netuitbreidingen mogelijk.

Video

TenneT vervangt het aardingssysteem in Zuid-Nederland

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/Video%20still%20ombouw%20aardingssysteem%20zuid%20nederland.PNG

Veelgestelde vragen

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Marisca Lanni

Marisca Lanni

Woordvoerder project

Regio Zuid

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties