Skip to content

Offshore projecten Nederland

TenneT als drijvende kracht achter de energietransitie.


Locatie
Nederlandse Noordzee
Type
Offshore
Categorie
offshore
Status
active
Tags
  • Energietransitie
  • Offshore NL
  • windenergie
  • 2 GW
Offshore project Borssele platform

Over deze projecten

TenneT Nederland is sinds 2016 netbeheerder op zee. Het net op zee transporteert opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland. Dit gebeurt vanaf windenergiegebieden in de Noordzee. De overheid heeft deze gebieden aangewezen om duurzame energie op te wekken. Wij sluiten windparken aan op ons landelijk hoogspanningsnet via standaard verbindingen van 700 megawatt (MW) wisselstroom en van 2.000 megawatt (2 GW) gelijkstroom voor windparken verder op zee gelegen.

700 MW HVAC schematische weergave Net Op Zee  NOZ 2 GW Net op zee offshore wind connection ACDC+heli MRT2020

 

Onze opgave

Een duurzame energievoorziening mogelijk maken

Offshore NL sail away jackt HKN Hollandse Kust Noord

De energietransitie is de grootste opgave voor Nederland. In de toekomst willen wij onze energievoorziening fundamenteel veranderen. We zijn op weg naar een duurzame energievoorziening. Dit betekent dat we in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken en dus inzetten op hernieuwbare energiebronnen. Windenergie, opgewekt op zee (=offshore), is hiervoor een essentiële bouwsteen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd en de klimaatverandering tegengegaan. Op zee opgewekte energie heeft hierin een belangrijke rol. Om de groene energie aan land te krijgen, is er een elektriciteitsverbinding nodig van een windpark op zee naar land.

TenneT is de netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor zorgt dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden. De bouw van het net op zee draagt bij aan TenneT's ambitie om een drijvende kracht achter de energietransitie te zijn.

Ambitieus doel

Als grensoverschrijdende netbeheerder leveren wij een belangrijke bijdrage aan het behalen van de European Green Deal

Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix moet in 2030 gestegen zijn tot 80 procent. Om dit ambitieuze doel te bereiken, heeft de Nederlandse overheid besloten dat tegen 2030 zo’n 21 gigawatt (GW) offshore windenergie op het hoogspanningsnet moeten worden aangesloten. Dit is te vergelijken met driekwart van het huidige totale elektriciteitsverbruik in Nederland.

De Europese Unie heeft met de ‘European Green Deal’ de ambitie vastgesteld om in 2050 zo'n 300 gigawatt (GW) aan offshore-opwekkingscapaciteit in Europa te willen realiseren. Als grensoverschrijdende netbeheerder leveren wij hier een belangrijke bijdrage aan. In Duitsland en Nederland opgeteld hebben we meer dan 8,5 GW (status januari 2022) aansluitcapaciteit voor offshore windenergie gerealiseerd. Geen enkele andere netbeheerder in de Europese Unie heeft tot nu toe zoveel windparken op het elektriciteitsnet aangesloten.

Onze technologie

Standaardisatie van netaansluitingen

Om de ambitieuze energiedoelstellingen te halen, moet het net op zee versneld worden uitgebreid. Op basis van jarenlange ervaring heeft TenneT hiervoor technische oplossingen en nieuwe concepten ontwikkeld.

In Nederland realiseert TenneT tot en met 2026 zeven standaard wisselstroomverbindingen (AC, alternating current) met een capaciteit van elk 700 MW. Vanaf 2029 zullen windparken die verder uit de kust liggen met 2.000 MW (= 2 GW) standaard gelijkstroomverbindingen worden aangesloten. Vanwege de grote capaciteit (2 GW per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding (DC, direct current). Standaardisatie van deze netaansluitingen zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

Graphic representation of 2GW platform (in development)

2GW

In het ‘2GW Program’ is een nieuwe en innovatieve offshore-standaard ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse partners uit de markt. One fits all: Een nieuw gestandaardiseerd platform, een nieuw gecertificeerd kabelsysteem, een hogere transportcapaciteit: dit alles met zo min mogelijk impact op het milieu. Het 2GW Program vormt de basis voor onze offshore netaansluitingssystemen van de volgende generatie.

Meer over het 2 GW program

2GW grid connection: our new standard

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/thumbnail%202GW%20offshore%20grid%20connection.PNG

Onze uitdagingen

De toekomst

De overheid wil haar klimaatdoelstellingen nog sneller realiseren. Om de gewenste versnelling bij de uitrol van net op zee te kunnen realiseren, ziet TenneT grote mogelijkheden in een vermaasd net. Op dit moment zijn windparken op zee zogenaamde point-to-point-verbindingen. Het zijn eigenlijk groene elektriciteitscentrales met een kabelverbinding naar land. Bij een vermaasd net worden bepaalde netverbindingen op zee met elkaar verbonden. 

 

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/thumbnail%20video%20North%20Sea%20Wind%20Power%20Hub.png

Projecten

Bekijk hieronder een overzicht van al onze offshore projecten.

Overzicht

(stand van zaken september 2023)

Netkaart offshore verbindingen Nederland

 

 Project

Capaciteit (MW)

Aanlandlocatie

Inbedrijfname

In bedrijf

 

 

 

Borssele Alpha

700 (AC)

Borssele

2019

Borssele Beta

700 (AC)

Borssele

2020

Hollandse Kust (zuid) Alpha

700 (AC)

Maasvlakte

2022

Hollandse Kust (zuid) Beta

700 (AC)

Maasvlakte

2022

Hollandse Kust (noord)

700 (AC)

Wijk aan Zee

2023

Ʃ in bedrijf                

3.500 MW

 

 

 

In realisatie

 

 

Hollandse Kust (west) Alpha

700 (AC)

Wijk aan Zee

2024

Hollandse Kust (west) Beta

700 (AC)

Wijk aan Zee

2026

Ten Noorden van de Wadden

700 (AC)

Eemshaven Oude Schip

Rond 2030*

Hollandse Kust (west), kavel VIII

700 (AC)

Nog vast te stellen: Noordzeekanaalgebied

N.t.b.

IJmuiden Ver Alpha

2.000 (DC)

Borssele

2029

IJmuiden Ver Beta

2.000 (DC)

Amaliahaven (Maasvlakte)

2030

IJmuiden Ver Gamma

2.000 (DC)

Amaliahaven (Maasvlakte)

2029

Nederwiek 1

2.000 (DC)

Nieuw Station

(Borssele)

2030

Nederwiek 2

2.000 (DC)

Amaliahaven (Maasvlakte)

2030

Nederwiek 3

2.000 (DC)

Geertruidenberg of Moerdijk

Rond 2030

Doordewind 1

2.000 (DC)

Eemshaven Oude Schip

Rond 2030*

Doordewind 2

2.000 (DC)

Nieuw Station (Eemshaven)

Rond 2030*

Ʃ in realisatie   

12.500 MW

 

Opgeteld Ʃ                            

22.300 MW

* Onderdeel programma PAWOZ: 2 x 2.000 MW (DC) netaansluitingen en 1 x 700 MW AC netaansluiting.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Mediarelaties

Armine Egberink

Armine Egberink

Communicatieadviseur Offshore