Skip to content

Nijverdal - Rijssen

TenneT legt een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Nijverdal en Rijssen. In dit deel van Overijssel versterkt en vernieuwt TenneT het hoogspanningsnet.


Locatie
Overijssel
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • hoogspanningsverbinding nijverdal rijssen overijssel
 • 110 kV ondergronds
Onshore project NL mast Rijnvliet

Over het project

Versterken en vernieuwen hoogspanningsnet

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen, gebruiken we steeds meer elektrische apparaten en hebben we te maken met elektrificatie van bedrijven en industrie. Dit vraagt om grote hoeveelheden energie. Daarnaast moeten we bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit naar andere plekken transporteren. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk in deze regio op korte termijn te versterken en uit te breiden. Dat doen we onder andere door hoogspanningsstations te vernieuwen, bestaande hoogspanningsverbindingen te versterken en, zoals hier tussen Nijverdal en Rijssen, een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen. Zo zorgen we voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening. 

Tussen hoogspanningsstation Nijverdal en het hoogspanningsstation Rijssen leggen we een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (110 kV) aan. Dit kabeltracé is zorgvuldig gekozen op basis van een aantal criteria. Tegelijk breiden we het hoogspanningsstation Rijssen uit. En bij hoogspanningsstation Nijverdal vervangen we belangrijke onderdelen, zodat we de capaciteit kunnen vergroten.

 • Planning

 • Begin 2022

  Begin 2022

  Start uitvoering (werkzaamheden zijn gestart in februari)

 • Q4 2022

  Afronden en einde werkzaamheden 

Nieuws

13 oktober 2022

Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal getest
Kabelverbinding  begin 2023 in gebruik

Afgelopen maand rondde TenneT de hoogspanningstesten op de nieuwe verbinding tussen Rijssen en Nijverdal succesvol af. Dankzij goede samenwerking van de aannemer (NRG) met de omgeving en grondeigenaren en gunstige weersomstandigheden, is de kabel binnen 6 maanden aangelegd. Nu kan deze kabel worden aangesloten op de hoogspanningsstations Rijssen en Nijverdal. Zodra de hoogspanningsstations zijn aangepast en de kabel wordt aangesloten, kan deze nieuwe verbinding in gebruik worden genomen. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zijn.

Uitbreiding in het hoogspanningsnet hard nodig

Deze uitbreiding in het Overijsselse hoogspanningsnet is hard nodig. De vraag naar elektriciteit groeit erg snel. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen, gebruiken we steeds meer elektrische apparaten en schakelen steeds meer bedrijven en industrie over op elektrische processen. Dit vraagt om grote hoeveelheden energie. Daarnaast moet duurzaam opgewekte elektriciteit naar de plekken worden getransporteerd waar de elektriciteit wordt gebruikt. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk te versterken en uit te breiden en te zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Boringen en open ontgraving

Het grootste deel van het kabeltracé tussen Nijverdal en Rijssen is aangelegd met gestuurde boringen, waardoor overlast voor de omgeving zoveel mogelijk is beperkt. Een deel van de ondergrondse hoogspanningskabel werd in een zogenaamde open ontgraving aangelegd. De grond is hersteld en de laatste gesprekken met de grondeigenaren worden gevoerd. De verbinding is nu klaar en wordt in gebruik genomen zodra de aanpassingen aan de stations van Nijverdal en Rijssen zijn afgerond.

Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal getest
 • Machines en werkverkeer bij nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal

  Machines en werkverkeer bij nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal

 • Kabeltrommels naast werkweg voor nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal

  Kabeltrommels naast werkweg voor nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal

 • Kraan en graafmachine bij nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal

  Kraan en graafmachine bij nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal

3 maart 2022

Aanleg nieuwe kabel tussen Rijssen en Nijverdal gestart

De voorbereidende werkzaamheden waren voor omwonenden al zichtbaar de afgelopen weken. Afgelopen dinsdag startte onze aannemer (NRG) met de eerste boring voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse (110kV) hoogspanningsverbinding tussen Rijssen en Nijverdal. We zijn gestart in de buurt van hoogspanningsstation Rijssen. Als alles meezit kunnen we de werkzaamheden voor het eind van dit jaar afronden. 

Animatiefilm provincie Overijssel

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20animatiefilm%20overijssel.PNG

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Sandra van Vreeswijk

Sandra van Vreeswijk

Woordvoerder project

Regio 

Eefje van Gorp

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Mediarelaties