Skip to content

Nieuwe hoogspanningsstations in de Haarlemmermeer

TenneT moet twee nieuwe transformatorstations bouwen in dit stuk van de Haarlemmermeer. Het eerste station, Station Rozenburg- Zuid komt aan de Incheonweg,. Het definitieve bestemmingsplan, om de bouw mogelijk te maken, ligt tot en met 29 april 2022 ter inzage. Liander, TenneT en de gemeente zijn in gesprek over een tweede locatie, aan de westkant van de A4. De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten.


Locatie
Noord Holland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Netuitbreiding Haarlemmermeer
Onshore project NL Haarlemmermeer nieuwe hoogspanningsstations

Over het project

Rozenburg-Zuid

Er wordt nu verder gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en de inpassing in de omgeving. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Daarnaast sluit een gebouw goed aan op de reeds aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. 

Vierde wand tegen geluid

Bewoners hebben veel vragen over elektromagnetische velden en geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar boven op hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Daarnaast installeert TenneT stillere spoelen. Ondanks dat de geluidnormering dit niet eist,  omdat daar al ruimschoots aan werd voldaan, gaat TenneT deze wel plaatsen. De netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen. Het geluidsrapport dat opgenomen is in het ontwerpbestemmingsplan gaat hier nu dan ook van uit.

Het architectonisch ontwerp van het station wordt door de gemeente vastgesteld.

 • Planning

 • Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving is voorlopig nog niet opgelost.

  De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld twee jaar. Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voor een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen. Hiervoor zouden dan in 2021/2022 de bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden moeten lopen. Dan kunnen we in 2022/2023 overeenkomsten met grondeigenaren sluiten en de werkzaamheden uitvoeren. 

 • 2e kwartaal 2022

  Vaststellen bestemmingsplan.

 • 2e / 3e kwartaal 2022

  Gesprekken grondeigenaren.

 • 2023

  Start bouw

Nieuws

Bestemmingsplan onherroepelijk; Liander vraagt vergunningen aan

Er zijn geen bezwaren binnengekomen op het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. 

Waarom en hoe transformatorstation

Het nieuw te bouwen transformatorstation Rozenburg-Zuid zorgt voor extra stroom. Die stroom is nodig  voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreidingen en omdat we steeds meer elektriciteit gaan gebruiken (energietransitie).  Het ontwerp van dit gebouw is opvallend op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het terrein wordt een bloemenweide. Ook wordt het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk aangelegd. Zo zorgen we ervoor dat het transformatorstation in de omgeving past. Het ontwerp kunt u terugvinden op onze websites www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation, of www.liander.nl/haarlemmermeer

Waar staan we? 

Maandag 23 mei heeft Liander de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Deze komt in het najaar ter inzage te liggen. Liander verwacht in het najaar van 2022 te starten met de grondwerkzaamheden. In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw van het station. TenneT volgt daarna met de werkzaamheden,

Kabelverbinding 

Het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen zijn in detail uitgewerkt. De komende tijd worden er grondonderzoeken gedaan. Dan wordt de gronddichtheid bekeken, wat van belang is voor het boren en graven. Ook de aanwezige dieren en planten worden onderzocht. Hier is contact over met de grondeigenaren.  Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties. 

Contact

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u bellen met Frans Breg (projectmanager gemeente) via telefoonnummer 06-26 56 02 91. U kunt ook bellen met Dirk-Jan Pasma, omgevingsmanager namens Liander. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21 58 64 38 of per e-mail via haarlemmermeer@liander.nl. U kunt ook terecht bij Paul van de Kragt, omgevingsmanager namens TenneT. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-46676961 of per mail via a4zone@tennet.eu

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties