Skip to content

Nieuwe 380 kV-verbindingen

Uit het meest recente Investeringsplan (juli 2022) blijkt dat er vanaf 2030 knelpunten te verwachten zijn op een aantal plekken. Dit betekent dat we naast alle onderhoud aan en opwaardering van bestaande verbindingen, ook nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations en –verbindingen moeten bouwen.


Locatie
Nederland
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  • Nieuwe hoogspanningsverbinding
  • Opwaarderen
  • Onderhoud
  • 380kV
Onshore NL Nieuwe-380-KV-stations windmolens en masten

Over de nieuwe verbindingen

Zoeken naar een geschikte route.

Er moeten nieuwe (bovengrondse) verbindingen komen tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens, Diemen en Ens en Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel (rechtstreeks of via Crayestein). De komende jaren wordt er met de omgeving gezocht naar een nieuw tracé, de route van de hoogspanningsverbinding. De hoogspanningsstations moeten ook uitgebreid worden.

Samen met de omgeving - participatie

TenneT en het ministerie van EZK zoeken samen met de omgeving een goed tracé voor de nieuwe verbindingen. Voor het einde van 2022 publiceert het ministerie van EZK het voornemen en het voorstel voor participatie. Daarin staat wat het project inhoudt en hoe iedereen mee kan denken en wanneer daar de mogelijkheden toe zijn.

Zo gauw er meer bekend is vindt u hier meer informatie.

Animatie 'Nieuwe 380 kV-verbindingen'

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-11/Thumbnail%20%27Nieuwe%20380%20kV-verbindingen%27%20221103.jpg

De verbindingen