Skip to content

Nieuw schakelstation in Beverwijk

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Ook worden op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken.


Locatie
Noord Holland
Type
Nieuw schakelstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Netuitbreiding Noord-Holland
Onshore project NL inpandig schakelstation Beverwijk Den Haag

Over het project

Voldoen aan toekomstige elektriciteitsvraag

Het bestaande transformatorstation (380kV) in Beverwijk kan de toekomstige elektriciteitsvraag niet aan. Daarom is er een extra transformator nodig. Helaas is op het huidige station niet genoeg ruimte voor een nieuw 150kV-schakelstation. Om die reden zoekt we samen met de gemeente Beverwijk en provincie Noord-Holland naar een geschikte locatie voor het nieuwe 150 kV-schakelstation. Daarvoor zijn drie mogelijke locaties in beeld. Twee op het terrein van de Bazaar en één tussen de A22 en het spoor.

Inpandig schakelstation

Het nieuwe 150 kV-schakelstation is een station waar de apparatuur en velden in een gebouw staan, ze zijn dus inpandig. Deze opzet heeft als voordeel dat er veel minder ruimte nodig is (40 bij 60 meter). Het heeft ook een positief effect op het geluid. Zie hier een voorbeeld van een 'inpandig' station (rechts op de foto). In overleg met de gemeente en betrokkenen wordt  gekeken  naar een goede (architectonische) inpassing van het gebouw in de omgeving.

Onshore project NL inpandig schakelstation Beverwijk Den Haag
 • Planning

 • 1e kwartaal 2022

  Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door Gedeputeerde Staten en start ter inzagelegging/periode zienswijzen.

 • 2e/3e kwartaal 2022

  Verwerken zienswijzen en behandeling Provinciaal Inpassingsplan in Gedeputeerde Staten.

 • 13 juni 2022

  Behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

 • 4 juli 2022

  Naar verwachting behandeling Concept Provinciaal Inpassingsplan in Provinciale Staten op 4 juli 2022.

 • 3e kwartaal 2022

  Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan en mogelijkheid beroep Raad van State.

 • 3e/ 4e kwartaal 2022

  Start voorbereidingen voor uitvoering door TenneT.

 • 3e kwartaal 2023

  Start werkzaamheden ‘buiten’.

 • 4e kwartaal 2024

  Ingebruikname netwerk.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.