Skip to content

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom

TenneT gaat een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Halsteren. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation nabij Zierikzee. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.


Locatie
Zeeland, Noord-Brabant
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  • Hoogspanningsstation
  • Netversterking
Stock mensen aan het werk in hoogwerker op hoogspanningsstation

Over het project

Uitbreiding capaciteit voor aansluiting nieuwe duurzame initiatieven

Op Schouwen-Duiveland en Tholen zit het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Stedin vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit.

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, bouwt TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations. We verbinden de stations met elkaar door middel van een ondergrondse 150 kV-kabel. Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten.

Binnenkort starten de ruimtelijke procedures voor het project. Voor de verschillende projectonderdelen worden aparte procedures doorlopen. Meer informatie over de projectonderdelen en de bijbehorende procedures vindt u op deze projectpagina’s:

•           Nieuw 150 kV-hoogspanningsstation Zierikzee

•           Nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation Halsteren

•           Nieuwe 150 kV-verbinding Zierikzee – Halsteren

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Sander de Schepper

Sander de Schepper

Woordvoerder project

Regio Zuid-West