Skip to content

Netversterking Noordoost Nederland

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Ook transformatorstation Zeijerveen wordt daarom uitgebreid.


Locatie
Groningen, Drenthe
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Leveringszekerheid
Onshore project NL hoosgopanningstation Emmeloord

Over het project

Nieuwe hoogspanningsstations  

De snelle groei van het elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Hiervoor moeten regionale netten en het hoogspanningsinfrastructuur geschikt worden gemaakt: verbindingen versterken, hoogspanningsstations vergroten en nieuwe bouwen; voor een goede aan- en afvoer van elektriciteit van het (verstopte) onderliggende hoogspanningsnet (110 kV) op het hoofdnet (380 kV).

We bouwen twee nieuwe 380 kV/110 kV hoogspanningsstations in het Zuidoosten van Groningen en Oost Drenthe. Daarnaast voegen we op en bij andere hoogspanningsstations extra capaciteit toe en passen we het netwerk hierop aan.

 • Planning

 • Voorjaar 2020

  Planvorming en bepalen van locaties.

 • Vanaf zomer 2020

  Inpassing en uitvoering (participatief).

 • Najaar 2020

  Bestemmingsplan en diverse besluiten.

 • Na 2021

  Bouw.

 • 2025

  Ingebruikname.

Nieuws

Nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations in Groningen en Drenthe

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkt samen met de regionale netbeheerders aan het versterken van het elektriciteitsnet in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om de energietransitie mogelijk te maken en het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (vooral zonne-energie) aan te kunnen. En op termijn ook de voorziene groei van de vraag naar elektriciteit. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Regionale spreiding

Met de uitvoering van deze plannen vergroot TenneT de aansluitcapaciteit in Noordoost Nederland met 2 Gigawatt. TenneT bestudeert nu voor twee nieuwe hoogspanningsstations geschikte locaties in het zuiden van Groningen en Oost-Drenthe. Daarbij wordt gezocht naar locaties die in de buurt van de 380 kV-hoogspanningsverbinding liggen. Hierop kan TenneT de 110 kV-verbindingen aansluiten

Achtergrond netversterking

Het huidige 110 kV-net raakt overbelast. De capaciteit van het 110 kV-netwerk is onvoldoende om het sterk stijgende aanbod van vooral zonneparken aan te kunnen. Oplossingen zijn het gebruik van extra beschikbare capaciteit (zgn. vluchtstroken) en het vergroten van de capaciteit van de verbindingen zelf. Uiteindelijk is het de aanleg van nieuwe (bredere) aansluitingen (opritten) op het landelijke (220 kV- en 380 kV) net, waardoor afvoer van de geproduceerde elektriciteit verbetert en daarmee de afname- en leveringszekerheid geborgd blijft.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Matthijs Coops

Matthijs Coops

Woordvoerder project

Regio Noord