Skip to content

Netversterking Groningen-stad

TenneT versterkt het hoogspanningsnet in en rond Groningen. Ze bouwt een nieuw hoogspanningsstation in het oosten (Meerstad-Noord) en extra capaciteit bij hoogspanningsstation Vierverlaten in het westen van de gemeente. De twee stations worden met elkaar verbonden door een nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbinding.


Locatie
Groningen
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
preparation
Tags
 • Netversterking
Onshore project NL Groningen landschap

Over het project

De gemeente Groningen werkt aan de ontwikkeling van Meerstad-Noord, een gebied ten oosten van de stad. In de gebiedsvisie is ruimte gereserveerd voor o.a. een zonnepark en een testlocatie van de hyperloop, met veel aandacht voor landschap en beplanting. In het gebied zijn nieuwe hoogspanningsstations van TenneT en Enexis Netbeheer gepland ter versterking van het netwerk in het oosten van de gemeente, vanwege een groeiend aanbod van en vraag naar elektriciteit. 

Meer over Meerstad-Noord lees je op de website van de gemeente Groningen

Het project bestaat uit planuitwerking en aanleg van:

 • Middenspanning- en hoogspanningsstations resp. Enexis Netbeheer en TenneT als onderdeel van gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord (gemeente Groningen) 
 • Ondergrondse 110 kV-verbinding om Groningen heen voor de aansluiting van dit station op het hoogspanningsnet
 • Aansluiting op het hoogspanningsnet bij hoogspanningsstation Vierverlaten (Hoogkerk). Hiervoor zal het station worden uitgebreid.
 • Planning

 • 2021-2024

  2021-2024

  Besluitvorming en planuitwerking.

 • 2028 - 2029

  In bedrijf.

Nieuws

15-03-2023

Plannen voor nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Meerstad en Vierverlaten

Netbeheerder TenneT gaat de komende jaren het hoogspanningsnet in en rond de gemeente Groningen (verder) versterken. Onderdeel is aanleg van een nieuwe ondergrondse (110 kV) hoogspanningsverbinding noordelijk van de stad, tussen een nieuw te bouwen hoogspanningsstation Meerstad (Noord) en het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk. Geplande inbedrijfsname is 2029.

In maart ’23 organiseerde TenneT twee inloopbijeenkomsten over de plannen, in Zuidwolde en stad Groningen. Hier werd nuttige informatie uitgewisseld door medewerkers van TenneT en door omwonenden. Komend najaar zullen er opnieuw inloopbijeenkomsten worden georganiseerd.

Enexis Netbeheer en TenneT zijn al langer bezig met het versterken van het elektriciteitsnet. Dat is noodzakelijk voor het aan kunnen sluiten van o.a. zonne-energie en de toenemende vraag naar elektriciteit(transport). De netbeheerders bereiden een nieuw hoog- en middenspanningsstation bij Meerstad (Noord) voor. De gemeente is bezig met de noodzakelijke bestemmingsplanswijziging en de vergunningen. Dit nieuwe elektriciteitsstation krijgt aansluitingen op het Enexis-(middenspannings-) en het TenneT (hoogspannings-)net.

De route van de nieuw aan te leggen ondergrondse hoogspanningsverbinding is nog niet bepaald.  Wel is er een zoekgebied noordelijk van de stad. TenneT heeft routes zuidelijk van en door de stad heen onderzocht, maar deze zijn om verschillende redenen (bewoning en natuur, ruimtegebrek) niet haalbaar. Direct onder huizen en gebouwen legt TenneT geen verbinding aan.

Samenhangende projecten

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

TenneT logo

Dieuke Boogaard

Communicatieadviseur