Skip to content

Krimpen - Geertruidenberg

De bestaande hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg moet uitgebreid worden. Daarom vervangen we de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.


Locatie
Zuid Holland
Type
Netuitbreiding
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Leveringszekerheid
 • Beter Benutten
Aanleg nieuwe 150 kV-verbinding tussen Marconistraat, Ommoord en Krimpen aan den IJssel

Over het project

Meer duurzame energie   

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk.  

Als het in deze regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Krimpen-Geertruidenberg vervult een belangrijke rol in deze dynamische stroomtransporten en daarom wordt de verbinding opgewaardeerd. 

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.  

De lijn werd rond 1968-1969 aangelegd. Voor de rivieroversteek over de Beneden-Merwede en de Nieuwe Merwede bij Sliedrecht werden in juni-juli 1969 op beide oevers vier extra grote masten van 140 meter geplaatst, die werden gebouwd met behulp van een speciaal uit Denemarken overgekomen kraan. Ter hoogte van Nieuw-Lekkerland werden voor de rivieroversteek over de Lek twee masten van 163 meter geplaatst. Dit zijn de hoogste hoogspanningsmasten van Nederland. In 1970 kwam de gehele lijn onder spanning. Het hele tracé is dus 49 jaar in gebruik in haar huidige vorm. 

Locatie 

De aanpassingen vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV. Deze is 33,7 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstation. De bestaande hoogspanningsverbinding loopt van onderstation in de gemeente Krimpen aan den IJssel, via de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena en eindigt in de gemeente Geertruidenberg bij het onderstation aldaar. 

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. 

 

 • Planning

 • Maart – Juni 2021

  Gesprekken met grondeigenaren, gemeenten en overige bevoegde gezagen.

 • Juli 2021

  Aanvragen vergunningen.

 • November 2021

  Ter inzage legging ontwerpbesluiten.

 • 1e kwartaal 2022

  Ter inzage legging definitieve besluiten.

 • Juli 2022

  Start bouwwerkzaamheden 

 • Oktober 2022

  Starten met het trekken van de geleiders.

 • Januari 2023

  Op de helft met het trekken van de geleiders.

 • April 2023

  Vernieuwde verbinding klaar voor de toekomst.

   
 • Rest van 2023

  Opruimen bouwwegen/werkterreinen en percelen in originele staat herstellen.

   

  Deze planning is nog niet definitief.

Nieuws

Bewonersbrieven februari 2023

De werkzaamheden voor het groot onderhoud en opwaardering van de 380kV hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg (KIJ-GT380) zijn in volle gang. Vanaf woensdag 1 februari zijn we gestart met het vervangen van de geleiders aan de andere zijde van de masten. Om bewoners te informeren over de werkzaamheden heeft TenneT een brief naar hen gestuurd.  

Bewonersbrieven oktober 2022

Voor het verzwaren van de masten en het vervangen van de geleiders is het werk verdeeld over twee internationale aannemers. Voor het noordelijke deel het Roemeense bedrijf Electromontaj en voor het zuidelijke deel de Spaanse aannemer Grupo Cobra, zie afbeelding.  Om bewoners in de omgeving van de hoogspanningsverbinding te informeren over de werkzaamheden heeft TenneT een brief naar hen gestuurd. U kunt deze brieven hieronder downloaden.

Percelen lijnaannemers Elektromontaj and Grupo Cobra

Bewonersbrief start werkzaamheden

Om bewoners rondom de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg te informeren over voorbereidende werkzaamheden heeft TenneT een brief naar hen gestuurd.  

Lees de bewonersbrief.

BouwApp

Op de hoogte blijven.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. U krijgt een melding als er nieuwe berichten geplaatst zijn. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. 

TenneT BouwApp

Veelgestelde vragen

over Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg

We hangen de oude geleider in wielen aan de masten. De oude geleider wordt aan de nieuwe geleider bevestigd en door de wielen getrokken. Op die manier kunnen we de oude geleiders verwisselen met de nieuwe.

Ja, de stroom blijft beschikbaar. De verbinding bestaat uit 2 circuits. Tijdens de werkzaamheden blijft één circuit in bedrijf en worden de geleiders van het andere circuit vervangen.

De overlast is tijdelijk en we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mensen die in de directe omgeving van de verbinding wonen en grondeigenaren worden, voor en tijdens werkzaamheden, geïnformeerd door de aannemer.  Via de Bouwapp van TenneT zijn de werkzaamheden en ander nieuws rond het project te volgen.

Tijdens de werkzaamheden halen de aannemers de afstandhouders tussen de geleiders (de lijnen tussen de masten) eruit. Afstandhouders zorgen ervoor dat de losse draden op de juiste afstand van elkaar worden gehouden. Wanneer deze afstandhouders eruit zijn kunnen de geleiders “zingen” in de wind. Dit kan geen kwaad en is tijdelijk. Nadat de geleiders zijn vervangen, worden de afstandhouders weer teruggeplaatst.

Contact

Itske van Lith

Itske van Lith

Omgevingsmanager Regio Zuid

Downloads