Skip to content

Kabelverbinding Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Er komen twee 150 kV-verbindingen tussen station Nieuwe Meer naar station Vijfhuizen. Op station Nieuwe Meer breiden we de schakelinstallatie uit met circa 10m2 zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.


Locatie
Noord Holland
Type
Nieuwe verbinding
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Stationsuitbreiding
 • ondergronds 150 kV
Onshore project NL Kabelverbinding Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Over het project

Zorgvuldig gekozen tracé.

In de Haarlemmermeer is TenneT, soms in samenwerking met Liander, bezig met een aantal projecten waaronder de nieuwe ondergrondse verbinding tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. Hier is een voorkeurstracé voor uitgewerkt. Dit tracé is zorgvuldig gekozen, op basis van een aantal criteria. Zo is onder andere gekeken naar de technische haalbaarheid, milieuaspecten, de kosten en de relatie tot de omgeving.

Het gebouw van station Nieuwe Meer wordt met circa 10m2 uitgebreid zodat de nieuwe kabels aangesloten kunnen worden. Station Vijfhuizen is al klaar voor de nieuwe kabelverbindingen.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan het station en de kabelverbinding, voor het deel dat in de gemeente Haarlemmermeer ligt. De gemeente Amsterdam hoopt het bestemmingsplan rond de zomer 2022 ter inzage te leggen.

 • Planning

 • 1e kwartaal 2022

  Vaststelling bestemingsplan Haarlemmermeer.

 • 2e kwartaal 2022

  Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Amsterdam.

 • 3e kwartaal 2022

  Vaststelling bestemmingsplan Haarlemmermeer.

 • September 2022

  Start uitvoering.

 • Eind 2023

  In bedrijf nemen van de nieuwe verbinding en het vernieuwde hoogspanningsstation.

Traject Haarlemmermeer

De plannen liggen nog tot en met 5 mei ter inzage. In die periode kunt u het plan bekijken en erop reageren. Op deze pagina vindt u de stukken die bij het plan horen.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam hoopt het ontwerpbestemmingsplan rond de zomer in 2022 ter inzage te leggen. Dan is er de mogelijkheid een officiële reactie (zienswijze) te geven. De gemeente communiceert hier tegen die tijd over op haar website.

Lees de brief aan omwonenden.

Nieuws

8 augustus 2022

Werkzaamheden starten begin september 2022

Begin september 2022 begint aannemer Volker Energy Solutions (VES) met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. De werkzaamheden zijn in drie deelgebieden opgedeeld. Die volgen elkaar op. In de week van 5 september starten we in het deel tussen de IJweg en de Hoofdweg met het aanleggen van de toegangswegen We zijn niet continue aan het werk, er zijn periodes waar we op een andere locatie aan het werk zijn.

Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties