Skip to content

Kabelverbinding Raasdorp – Station Rozenburg-Zuid

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met de definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Het station wordt door Liander en TenneT gebouwd en beheerd.


Locatie
Noord Holland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  • Netuitbreiding Haarlemmermeer
Foto met mensen en kabels op een katrol

Over het project

In gesprek met de omgeving.

Het nieuwe station, Rozenburg-Zuid, wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarvoor is een nieuwe ondergrondse verbinding nodig tussen de bestaande hoogspanningsstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam en het nieuwe station Rozenburg-Zuid. TenneT heeft het tracé voor de nieuwe verbinding uitgewerkt.

Hoe ziet het vervolg eruit?

De komende periode zijn er gesprekken met de grondeigenaren en andere gebruikers van de gronden waar we moeten bouwen. De laatste onderzoeken worden gedaan en in het najaar van 2022 starten de eerste werkzaamheden

Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met de definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Het bestemmingsplan moet nog aangepast worden om de bouw en de aanleg van de kabels mogelijk te maken. Op 3 maart 2022 is het gewijzigde bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer.  Het definitieve bestemmingsplan ligt tot en met 29 april 2022 ter inzage.

Nieuws

Bestemmingsplan onherroepelijk; Liander vraagt vergunningen aan

Er zijn geen bezwaren binnengekomen op het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. 

Waarom en hoe transformatorstation

Het nieuw te bouwen transformatorstation Rozenburg-Zuid zorgt voor extra stroom. Die stroom is nodig  voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreidingen en omdat we steeds meer elektriciteit gaan gebruiken (energietransitie).  Het ontwerp van dit gebouw is opvallend op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het terrein wordt een bloemenweide. Ook wordt het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk aangelegd. Zo zorgen we ervoor dat het transformatorstation in de omgeving past. Het ontwerp kunt u  terugvinden op onze websites www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation, of www.liander.nl/haarlemmermeer 

Waar staan we?

Maandag 23 mei heeft Liander de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Deze komt in het najaar ter inzage te liggen. Liander verwacht in het najaar van 2022 te starten met de grondwerkzaamheden. In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw van het station. TenneT volgt daarna met de werkzaamheden,

Kabelverbinding

Het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen zijn in detail uitgewerkt. De komende tijd worden er grondonderzoeken gedaan. Dan wordt de gronddichtheid bekeken, wat van belang is voor het boren en graven. Ook de aanwezige dieren en planten worden onderzocht. Hier is contact over met de grondeigenaren.  Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties. 

Contact

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u bellen met Frans Breg (projectmanager gemeente) via telefoonnummer 06-26 56 02 91. U kunt ook bellen met Dirk-Jan Pasma, omgevingsmanager namens Liander. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21 58 64 38 of per e-mail via haarlemmermeer(at)liander.nl. U kunt ook terecht bij Paul van de Kragt, omgevingsmanager namens TenneT. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-46676961 of per mail via a4zone(at)tennet.eu

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties

TenneT logo

Paul van de Kragt

Omgevingsmanager.