Skip to content

Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest

TenneT en Liander willen een nieuw hoog- en middenspanningsstation bouwen langs de Algraweg direct ten oosten van de brug over de Zwette. Het station komt te staan naast de daar gelegen 110 kV-hoogspanningsverbinding.


Locatie
Leeuwarden, Friesland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Hoogspanningsstation
Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest

Over het project

TenneT en Liander willen een nieuw hoog- en middenspanningsstation bouwen langs de Algraweg direct ten oosten van de brug over de Zwette. Het station komt te staan naast de daar gelegen 110 kV-hoogspanningsverbinding.

Het hoogspanningsstation draagt bij aan het verminderen van de problemen op het elektriciteitsnet in en rond Leeuwarden. Met het station wordt de transportcapaciteit voor zowel levering als teruglevering van elektriciteit vergroot. De ingebruikname is gepland in 2027.

Onderdeel van het project is de aanleg van een kabelverbinding voor het aansluiten van het station op de 110 kV-hoogspanningslijn en het Liander-netwerk.

Kaart te bouwen hoogspanningsstation Leeuwarden
 • Planning

 • 2023

  Planologische voorbereidingen en ontwerp.

 • 2024

  Definitieve besluitvorming en aanbesteden werk.

 • 2025

  Start bouw.

 • 2027

  Ingebruikname hoogspanningsstation.

Nieuws

April 2023

Inloop Dairy Campus op 27 maart over nieuw elektriciteitsstation

De elektriciteitsnetbeheerders TenneT en Liander zijn van plan een nieuw hoog- en middenspanningsstation (Boksumerdyk) te bouwen bij bedrijventerrein De Zwette, langs de Hendrik Algraweg en direct ten oosten van de brug over de Zwette. Het station komt te staan naast de 110 kV-hoogspanningsverbinding die hier loopt.

Het project bestaat uit de bouw van een 20 kV-middenspanningsstation van Liander, bestaande uit een schakelgebouw en 3 transformatoren in boxen; het aansluiten op het Liander netwerk waarbij 40 afgaande kabelverbindingen nu en in de toekomst in het gebied en op het stationsterrein worden aangelegd. En verder uit de bouw van een 110 kV-hoogspanningsstation van TenneT met ondergrondse aansluitingen op bestaande hoogspanningsnet (110 kV-verbinding) en het inpassen in de omgeving.  27 maart was er een eerste inloopbijeenkomst in de Dairy Campus.