Skip to content

Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest

TenneT en Liander willen een nieuw hoog- en middenspanningsstation bouwen langs de Algraweg direct ten oosten van de brug over de Zwette. Het station komt te staan naast de daar gelegen 110 kV-hoogspanningsverbinding.


Locatie
Leeuwarden, Friesland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Hoogspanningsstation
Hoogspanningsstation Leeuwarden Zuidwest

Over het project

TenneT en Liander willen een nieuw hoog- en middenspanningsstation bouwen langs de Algraweg direct ten oosten van de brug over de Zwette. Het station komt te staan naast de daar gelegen 110 kV-hoogspanningsverbinding.

Het hoogspanningsstation draagt bij aan het verminderen van de problemen op het elektriciteitsnet in en rond Leeuwarden. Met het station wordt de transportcapaciteit voor zowel levering als teruglevering van elektriciteit vergroot. De ingebruikname is gepland in 2027.

Onderdeel van het project is de aanleg van een kabelverbinding voor het aansluiten van het station op de 110 kV-hoogspanningslijn en het Liander-netwerk.

Kaart te bouwen hoogspanningsstation Leeuwarden
 • Planning

 • 2023

  Planologische voorbereidingen en ontwerp.

 • 2024

  Definitieve besluitvorming en aanbesteden werk.

 • 2025

  Start bouw.

 • 2027

  Ingebruikname hoogspanningsstation.

Nieuws

16 november 2022

Nieuw hoogspanningstation in de gemeente Leeuwarden

(uit persbericht gemeente Leeuwarden 16 november 2022)

TenneT wil samen met Liander de capaciteit uitbreiden met een nieuw hoog- (en midden) spanningsstation, dat uiterlijk in 2027 in gebruik moet worden genomen. Dit hoogspanningsstation (Leeuwarden Zuidwest) moet helpen om de capaciteit op het elektriciteitsnet in en rond Leeuwarden fors te vergroten. Dit geldt zowel voor afnemers van elektriciteit als voor de teruglevering van elektriciteit op het net.

Via een haalbaarheidsstudie is gekeken naar de meest geschikte locatie voor het station en benodigde technische vereisten. Dit station willen beide netbeheerders bouwen langs de voormalige Hendrik Algrawei, ten oosten van de brug over De Zwette.

TenneT voert momenteel verkennende gesprekken met de grondeigenaar over het verwerven van de benodigde grond. Daarnaast is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit moet het mogelijk maken om het nieuwe onderstation aan te sluiten op de bestaande 110 kV-hoogspanningslijn en op het ondergrondse netwerk van Liander. TenneT vraagt bij de gemeente Leeuwarden hiervoor de nodige vergunningen aan. Tijdens de procedure wordt de omgeving door TenneT geïnformeerd en is er (zoals gebruikelijk) de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.