Skip to content

Haps - Boxmeer - Venray

Het regionale 150 kV-net van Brabant en Limburg is met het landelijke 380 kV-net verbonden. Transformatoren in Boxmeer en Maasbracht zorgen voor het transport van elektriciteit tussen het 150 en 380 kV-net. Door toename in het transport van elektriciteit moeten er enkele werkzaamheden verricht worden.


Locatie
Noord-Brabant, Limburg
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • netversterking brabant limburg 150kV
Haps Boxmeer Venray Schapen

Over het project

Toekomstvast maken 150 kV-net

In de regio Brabant en Limburg wordt steeds meer elektriciteit verbruikt bij een beperkt aanbod. Voor de toenemende transportvraag naar elektriciteit is netversterking nodig. In Boxmeer wordt daarom de transformatorcapaciteit vergroot. Het 150 kV-net wordt zo toekomstvast gemaakt en de leveringszekerheid van Brabant en Limburg is gegarandeerd.

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de uitbreiding van het bestaande 150 kV-hoogspanningsstation te Boxmeer, de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations Haps en Boxmeer en het uitvoeren van enkele aanpassingen aan de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Haps en Venray. Een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Boxmeer en Venray is gepland (zie project Boxmeer-Venray 150 kV).

 • Project timeline

 • Vanaf 2e kwartaal 2020

  Aanvullende veldonderzoek werkzaamheden en contact met grondeigenaren

 • Voorjaar 2021

  Start aanleg werkzaamheden

 • Zomer 2022

  Werkzaamheden gereed

Nieuws

Februari 2022

Werkzaamheden kabelverbinding
Onshore project NL Werkzaamheden kabelverbinding 150_kV Haps Boxmeer

In 2021 zijn succesvol alle gestuurde boringen door onze aannemer Heijmans gerealiseerd en is de 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer.

Dit jaar zal Heijmans de resterende werkzaamheden aan de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen Haps en Boxmeer uitvoeren. Zo worden in de maanden maart en april, tussen het hoogspanningsstation Boxmeer en de opstijgpunten Venray en Gennep, de laatste 150 kV-kabelverbindingen aangelegd. De opstijgpunten zijn de verbindingen tussen de aan te leggen ondergrondse 150 kV-kabelverbinding en de bovengrondse hoogspanningslijnen. Half juli van dit jaar sluit Heijmans de nieuwe hoogspanningskabelverbindingen aan en worden deze getest.

Als de nieuwe hoogspanningsverbindingen in gebruik zijn genomen, wordt de bestaande, ondergrondse verbinding tussen het station Boxmeer en het oude opstijgpunt Venray buiten gebruik genomen. De buiten gebruik genomen ondergrondse kabelverbinding kan daarna naar verwachting in de zomer van 2022 worden verwijderd.

Online informatiebijeenkomst van 30 april 2021

Bekijk het hieronder terug.

Op donderdag 29 april organiseerde TenneT, samen met aannemer Heijmans, een online informatieavond om omwonenden bij te praten over de start van de werkzaamheden voor het aanleggen van de ondergrondse, 150 kV-kabel tussen Haps en Boxmeer. Daarnaast kwam de uitbreiding van het hoogspanningsstation Boxmeer aan de orde.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20informatiebijeenkomst%20Haps%20Boxmeer%20Venray.PNG

Veelgestelde vragen

De uitbreiding van het 150 kV-hoogspanningsstation Boxmeer, het tracé tussen dit hoogspanningsstation en het 150 kV-hoogspanningsstation Haps en de inlussing bij Boxmeer moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt een strook van 17 meter voorzien ter bescherming van de kabel en een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het hoogspanningsstation. 

Er zijn in de procedure twee momenten van inspraak: bij het voorontwerp en bij het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

De ter inzage leggingen vinden plaats in 2018: het voorontwerp in het voorjaar en het ontwerp in het najaar. 

Het vastgestelde plan wordt eind 2018 verwacht.

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of een bericht sturen naar servicecenter(at)tennet.eu.

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of een bericht sturen naar servicecenter(at)tennet.eu.

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Haps - Boxmeer - Venray wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Meer weten over het project?

Gebruik de BouwApp!

Wil je alles weten van het uitvoeringswerk rondom dit project?
Zowel van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel, als van het stations werk?

Download dan de TenneT BouwApp en volg dit project. Dit gaat als volgt:
 1. Download de TenneT BouwApp uit jouw App Store of Google Play
 2. Beantwoord de drie vragen
 3. Zoek het project: "Haps-Boxmeer-Venray 150 kV"
 4. Klik op de ster* om het project te volgen
TenneT BouwApp

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Marisca Lanni

Marisca Lanni

Woordvoerder project

Regio Zuid