Skip to content

Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel

Wij vervangen de ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel door een nieuwe kabel.


Locatie
Groningen
Type
Onshore
Categorie
onshore
Status
active
Tags
  Werkzaamheden bij Groningen Bloemsingel

  Over dit project

  Vervangen kabel uit 1964

  De ondergrondse hoogspanningskabel is sinds 1964 in gebruik. Om de levering van elektriciteit in de regio te blijven garanderen moet de 3,4 kilometer lange kabel vervangen worden.

  Een nieuw, modern kabelsysteem kan meer energie vervoeren en is sneller te repareren als er onverhoopt een storing is. De uitvoerende werkzaamheden starten begin 2023.

  Voorbereiding

  Een nieuw, modern kabelsysteem

  2020-2022 stonden in het teken van voorbereiding. We voerden gesprekken met grondeigenaren en spraken met organisaties die in hetzelfde gebied bouwplannen maakten of daar al projecten uitvoerden. Voor de ligging van de kabel moest het bestemmingsplan worden aangepast. We vroegen vergunningen aan bij de gemeente om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

  De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemer Volker Energy Solutions. Voordat de uitvoering plaatsvindt, informeren we omwonenden die te maken krijgen met de werkzaamheden. Samen bekijken we hoe we de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken.
   

  Minder overlast

  Boren heeft de voorkeur

  Als in het najaar van 2022 alle vergunningen zijn verleend en het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen de werkzaamheden begin 2023 starten. We zijn dan op verschillende plaatsen tegelijk aan het werk in de stad Groningen. Vanwege de aanwezige kabels en leidingen in de grond en de beperkte ruimte in de stad, wordt de nieuwe leiding met gestuurde boringen geplaatst. Met boringen is er minder overlast voor de omgeving dan open graafwerkzaamheden. Bij gestuurde boringen is er alleen hinder bij het begin- en eindpunt van de boring. We kunnen de 3,4 kilometer lange boring niet in één keer boren. Er komen 6 boorlocaties. We willen de overlast voor direct omwonenden en verkeer rond de boorlocaties zoveel mogelijk beperken. Daarom zorgen we ervoor dat dit niet langer duurt dan nodig. Wel kan er tijdelijk hinder worden ervaren door bijvoorbeeld een verkeersomleiding of geluidshinder.

  In totaal duren de werkzaamheden ongeveer een half jaar. Per locatie duren de werkzaamheden 3 tot 6 weken. Als we zeker weten dat de nieuwe kabel werkt, verwijderen we de huidige kabel. Op plekken waar het niet lukt de oude kabel te verwijderen, blijft hij liggen. We zorgen ervoor dat de oude kabel goed wordt afgesloten en veilig onder de grond blijft liggen.

  Maart 2021

  https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20Groningen%20Hunze%20Bloemsingel.PNG
  • Tijdlijn

  • 2022

   Ontwerp bestemmingsplan

   Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

  • Eind 2022

   Vaststellen bestemmingsplan

   Vaststellen bestemmingsplan

  • Januari 2023

   Start werkzaamheden

   Start uitvoerende werkzaamheden

  • Zomer 2023

   Werkzaamheden gereed

   Werkzaamheden nieuwe kabel gereed, verwijderen oude kabel

  22 april 2022

  Inloopbijeenkomst 21 april

  Donderdag 21 april organiseerden we een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. De bezoekers hebben zich hier kunnen laten informeren over de bestemmingsplanprocedure en de werkzaamheden waarvan de start gepland staat voor het komende najaar.

  De bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de uitleg over de werkzaamheden in hun eigen buurt/straat en de eventuele overlast die zij daarvan zouden kunnen ondervinden. In een ontspannen sfeer kregen ze toelichting. Heeft u ook vragen? Neem contact met ons op.

  Onshore project NL inloopbijeenkomst Groningen Hunze Bloemsingel

  BouwApp

  Blijf op de hoogte

  Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden brengen we u via de TenneT BouwApp direct op hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. U kunt een melding ontvangen als er nieuwe berichten zijn. Daarnaast kunt u via de app gemakkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

  - Download de gratis app in de Appstore/Google Playstore op uw mobiele telefoon of tablet
  - Zoek in de app naar ‘Groningen Bloemsingel – Hunze 110 kV’
  - Open het project en klik op ‘volgen’
  - Selecteer doelgroep

  TenneT BouwApp

  Contact

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.

  TenneT logo

  Henk van Bruggen

  Omgevingsmanager