Skip to content

Geertruidenberg - Verkabeling 150 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant wordt gewerkt aan het net. Zo komt de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding, die door Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, ondergronds te liggen.


Locatie
Noord-Brabant
Type
Verkabeling
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • verkabeling brabant tilburg geetruidenberg
 • ondergronds 150 kV
 • Verkabeling
Rilland Tilburg verkabeling

Over het project

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die door de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, komt ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om het deel van de hoogspanningsverbinding vanaf mastnummer 021 tot het 150 kV-hoogspanningsstation Geertruidenberg.

Tussen Rilland en Tilburg komt een nieuwe 380 kV-verbinding die deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg loopt. De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 een besluit genomen over de ligging van dit tracé inclusief de aanvullende maatregel om de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk, gedeeltelijk ondergronds te brengen. Op de kaart vindt u de locatie.

Deze maatregel is bedoeld om de ruimtelijke druk in de gemeente Geertruidenberg te verminderen. 

 • Planning

 • 2021

  Procedure bestemmingsplan. Aanbesteding aannemer(s)

 • Augustus 2022

  Start werkzaamheden aanleg, ondergrondse 150 kilovolt-kabel

 • December 2022

  Werkzaamheden aanleg, ondergrondse kabel gereed

 • Circa 2026

  Aansluiting kabel + Start werkzaamheden verwijderen bestaande verbinding en masten

 • Circa 2026/2027

  Werkzaamheden gereed

Nieuws

September 2022

Vertraging verwijderen 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg

De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne (waardoor Nederland versneld van het Russisch gas af wil) én het flinke tekort aan technisch personeel, zorgen ervoor dat TenneT prioriteiten moet stellen en keuzes moet maken in de vele aanvragen en projecten. Dit zorgt voor vertragingen in bepaalde hoogspanningsprojecten, waaronder het project 'Verkabeling 150 kV Geertruidenberg'.

Hoogspanningsprojecten in heel Nederland waar momenteel kritische knelpunten zijn, krijgen voorrang. De huidige bestaande bovengrondse 150kV-verbinding, die door Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, voldoet nog. Deze bovengrondse verbinding blijft daarom langer in bedrijf, totdat de nieuwe ondergrondse kabelverbinding wordt aangesloten op het hoogspanningsstation. De ondergrondse kabelverbinding wordt momenteel wel aangelegd door aannemer Van Gelder. Het verwijderen van de bovengrondse lijnverbindingen en de 14 masten in de gemeente Geertruidenberg, staan nu gepland voor circa 2026. 

Geertruidenberg onshore NL mast in woonwijk

Veelgestelde vragen

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of een bericht sturen.

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of een bericht sturen.

Wat ging er aan vooraf?

Stand van zaken

Er komt een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost. De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorkeursalternatief vastgesteld voor deze verbinding. Dit voorkeursalternatief loopt deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg. Als één van de aanvullende maatregelen bij dit voorkeursalternatief, heeft de minister verzocht om de bestaande 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk over de woonkernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer ondergronds te brengen. 

Stand van zaken

Waar de ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen, is nu nog niet bekend. In de aanpak van TenneT en de gemeente Geertruidenberg staat het betrekken van de omgeving - om te komen tot een voorkeurstracé - centraal.  Wanneer er een voorkeurstracé tot stand is gekomen, moet het bestemmingsplan worden aangepast en vergunningen worden aangevraagd. Hiervoor zijn onderzoeken nodig naar de effecten op bijvoorbeeld natuur, water, bodem en archeologie. Ook moet TenneT met grondeigenaren overeenkomen over het aanleggen van de kabels op hun grond. Hierover gaat TenneT met grondeigenaren in overleg.

Pas als deze procedures zijn doorlopen, kan worden gestart met het aanleggen van de ondergrondse hoogspanningskabel. Op het moment dat de ondergrondse hoogspanningskabel in werking is, wordt gestart met het verwijderen van de bestaande mastverbinding.
 

Video's

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Geertruidenberg%20Verkabeling%20150kV%20Animatie.PNG

  Animatie van verkabeling Geertruidenberg

 • Een video over hoe TenneT een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aanlegt.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Marisca Lanni

Marisca Lanni

Woordvoerder project

Regio Zuid