Skip to content

Drents Overijsselse Netversterking

Onder de naam ‘Drents Overijsselse Netversterking’ (DON) versterkt TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe.


Locatie
Drenthe, Overijssel
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
  Onshore project NL Drents Overijsselse netversterking station Wijster

  Over het project

  Netversterking

  TenneT versterkt in heel Nederland het elektriciteitsnetwerk. Dit is nodig omdat het elektriciteitsgebruik in ons land stijgt en omdat we steeds meer duurzame energie opwekken. Steeds meer mensen hebben een elektrische auto, gaan elektrisch koken of verwarmen hun huis elektrisch. Daarnaast stijgt het aanbod van energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonneparken.

  Werkzaamheden

  Om het elektriciteitsnetwerk in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe te versterken, zijn TenneT en de regionale netbeheerders van plan tussen 2023 en 2029 onderstaande werkzaamheden uit te voeren (exacte planningen volgen later):

  Voor Noordwest-Overijssel (DON West) zijn dat de volgende projecten:

  Kabeltracés

  1. Ondergrondse verbinding Steenwijk – Meppel Noord (nu nog bovengrondse lijn)
  2. Meppel Noord – Zwolle Hessenweg (110kV)
  3. Verbindingen Zwolle (station 380kV met station 110kV)
  4. Station Zwolle Berkummerbroekweg –  Sekdoorn

  Hoogspanningsstations

  1. Uitbreiding Station Steenwijk (110kV)
  2. Nieuw Station Meppel Noord (110kV)
  3. Nieuw Station Zwolle Berkummerbroekweg (110kV)
  4. Uitbreiding Station Hessenweg met 4de trafo (220kV)
  5. Uitbreiding Station Zwolle (380kV)

  Overig

  1. Verwijderen masten Meppel Noord – Steenwijk
  2. Masten rond Zwolle
  Voor Zuidwest-Drenthe (DON Oost) zijn dat:

  Kabeltracés

  1. Dedemsvaart 2 verbindingen – richting bestaande lijn Meeden/Hardenberg
  2. Hoogeveen Riegmeer – knooppunt A28/A37 Hoogeveen (bestaande lijn)
  3. Hoogeveen Riegmeer – Wijster Scheidingsweg

  Hoogspanningsstations

  1. Nieuw Station Hoogeveen Riegmeer (110kV)
  2. Nieuw Station Wijster Scheidingsweg (110kV)
  3. Mogelijk uitbreiding of nieuw station Dedemsvaart

  Overig

  1. Verwijderen masten lijn Hoogeveen – Dedemsvaart
  2. Verwijderen masten lijn Meeden/Hardenberg - Dedemsvaart

  *) Inlussing is het aansluiten van een station aan een kabel (ondergronds) of aan een hoogspanningslijn (bovengronds).

  Samenspel van stations en kabelverbindingen

  Aanleg nieuwe verbinding

  De nieuwe hoog- en middenspanningsstations die TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan bouwen, worden met ondergrondse hoogspanningskabels verbonden met het bestaande elektriciteitsnetwerk van TenneT. Dit gebeurt met nieuwe kabels. Zo worden de nieuwe stations onderdeel van het elektriciteitsnetwerk en zorgen zowel de nieuwe kabels als de nieuwe stations voor versterking van het elektriciteitsnetwerk in Overijssel en Drenthe.  Door deze aanpassingen wordt een deel van de bestaande lijnen overbodig. Deze verwijderen we.

  Betrekken omwonenden

  Informatie ophalen

  TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo informeren en betrekken daar waar mogelijk omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden over alle plannen. Voor de zomer van 2023 starten we met de communicatie over de ondergrondse kabelverbindingen. We gaan informatie ophalen bij omwonenden die ons kan helpen bij het maken van een keuze waar de kabelverbindingen precies komt te liggen. Als de nieuwe stations en kabels er liggen, worden de bovengrondse lijnverbindingen die overbodig zijn geworden, verwijderd.

  Per deelproject is een website ingericht. Via de link komt u op deze specifieke website, waar u kunt lezen:

  • in welke fase het deelproject zich bevindt;
  • wanneer een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd;
  • hoe u belangrijke informatie met ons kunt delen.
  • Planning

  • 4e kwartaal 2022

   Opdrachtnemers geselecteerd voor planvorming

  • 2e kwartaal 2023

   • Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de kabelverbindingen
   • Inloopavonden voor omwonenden
  • 1ste helft 2024

   Voorkeursroute kabels

  • 2025

   Definitieve voorkeursroute kabelverbindingen

  • 2025-2028

   Aanleg nieuwe ondergrondse kabelverbindingen.

  • 2024-2027

   Bouw nieuwe hoog- en middenspanningsstations.

  • 2029

   Project Drents Overijsselse Netversterking gereed.

  Nieuws

  29-09-2022

   

  TenneT bouwt nieuw hoogspanningsstation op bedrijventerrein Meppel Noord III


  TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoog- en middenspanningsstation (110/20 kV) realiseren in Meppel op het geplande bedrijventerrein Meppel Noord III bij de A32. Dit station wordt naar verwachting in 2027 in gebruik genomen. Het nieuwe hoogspanningsstation krijgt een ondergrondse kabelverbinding met het hoogspanningsstation bij Hessenpoort in Zwolle.  Het College van de gemeente Meppel is positief over de plannen en verleent haar medewerking aan de totstandkoming van het station.

  Wethouder Klaas de Vries: “Het vergroten van de netcapaciteit is belangrijk voor Meppel. De komende jaren wacht ons een aantal grote opgaven. We willen bijdragen aan de woningnood door huizen te bouwen, willen kansen voor bedrijvigheid uitbreiden en onze woonwijken en bedrijventerreinen aardgasvrij maken. Om die ambities te realiseren en aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, moet de netwerkcapaciteit in tien jaar tijd verdubbelen. Met de komst van een hoogspanningsstation op Noord III zetten we daarin een grote stap.”

  Klaas Bakker, directeur Grote Projecten Noord bij TenneT: “Samen werken we zo aan een voorspoedige realisatie van dit project. Dat is in het belang van Meppel, de economische ontwikkeling en de energietransitie. Dit station is een belangrijk onderdeel in het versterken van het regionale hoogspanningsnet”. 

  Drents Overijsselse netversterking
  Het nieuwe hoog- en middenspanningsstation op bedrijventerrein Meppel Noord III is onderdeel van de Drents Overijsselse Netversterking.  TenneT, dat samen optrekt met de regionale netbeheerders Rendo en Enexis Netbeheer, investeert in uitbreiding van hoogspanningsstations, nieuwbouw van vier nieuwe hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet.  Uitvoering van de werkzaamheden is gepland tussen 2023 en 2028.

  De netbeheerders gaan deze winter omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden informeren over de plannen. Waar de ondergrondse kabelverbindingen precies komen te liggen, is nog in onderzoek. TenneT start later dit jaar met de communicatie over tracé-alternatieven voor de ondergrondse verbindingen, onder andere met informatiebijeenkomsten. 

  Landelijke uitdaging
  De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. TenneT investeert de komende tien jaar dertien miljard euro in uitbreiding en versterking van het Nederlandse hoogspanningsnet, onder meer door 160 grote projecten in alle provincies en de realisatie van meer dan 40 nieuwe hoogspanningsstations. Een uitdaging die vraagt om brede samenwerking om de overgang naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem tijdig te laten verlopen.

  Contact

  TenneT logo

  Contact Drents Overijsselse Netversterking

  Voor vragen over het project.

  TenneT logo

  Service Center Nederland

  Voor vragen over het project.