Skip to content

Drents Overijsselse Netversterking

Onder de naam ‘Drents Overijsselse Netversterking’ (DON) versterkt TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe.


Locatie
Drenthe, Overijssel
Type
Netversterking
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Nieuwe hoogspanningsverbinding
 • Hoogspanningsstation
Onshore project NL Drents Overijsselse netversterking station Wijster

Over het project

Netversterking

TenneT versterkt in heel Nederland het elektriciteitsnetwerk. Dit is nodig omdat het elektriciteitsgebruik in ons land stijgt en omdat we steeds meer duurzame energie opwekken. Steeds meer mensen hebben een elektrische auto, gaan elektrisch koken of verwarmen hun huis elektrisch. Daarnaast stijgt het aanbod van energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonneparken.

Werkzaamheden

Om het elektriciteitsnetwerk in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe te versterken, zijn TenneT en de regionale netbeheerders van plan tussen 2023 en 2028 onderstaande werkzaamheden uit te voeren (exacte planningen volgen later):

Voor Noordwest-Overijssel (inclusief Meppel) zijn dat de volgende projecten

 1. Lijn verzwaring Steenwijk – Meppel
 2. Nieuw station Meppel Noord (110kV) – inclusief inlussingen
 3. Kabeltracé Meppel Noord – Zwolle (110kV)
 4. Nieuw station Zwolle Berkummerbroekweg (110kV)
 5. Uitbreiding station Zwolle (380kV)
 6. 4de Trafo bij station Zwolle Hessenweg (220kV)
 7. Nieuwe kabelverbindingen Zwolle (380kV/110kV)
 8. Kabeltracé van station Zwolle Berkummerbroekweg –  Sekdoorn
 9. Station Zwolle weghalen van overbodige lijnen

Voor Zuidwest-Drenthe zijn dat:

 1. Dedemsvaart (circa  2 x 4 km kabel – richting Meeden en Hardenberg)
 2. Verwijderen masten lijn bij Dedemsvaart
 3. Nieuw station Hoogeveen Riegmeer (110kV)
 4. Kabeltracé station Hoogeveen Riegmeer – naar knooppunt A28/A37 Hoogeveen
 5. Kabeltracé station Hoogeveen Riegmeer – station Wijster Scheidingsweg
 6. Nieuw station Wijster Scheidingsweg (220kV) – inclusief inlussingen

*) Inlussing is het aansluiten van een station aan een kabel (ondergronds) of aan een hoogspanningslijn (bovengronds).

Samenspel van stations en kabelverbindingen

Aanleg nieuwe verbinding

De nieuwe hoog- en middenspanningsstations die TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan bouwen, worden met ondergrondse hoogspanningskabels of bovengrondse hoogspanningslijn verbonden met het bestaande elektriciteitsnetwerk van TenneT. Dit gebeurt met nieuwe of bestaande kabels en lijnen. Zo worden de nieuwe stations onderdeel van het elektriciteitsnetwerk en zorgen zowel de nieuwe kabels als de nieuwe stations voor versterking van het elektriciteitsnetwerk.  Door deze aanpassingen wordt een deel van de bestaande lijnen overbodig. Deze verwijderen we.

Betrekken omwonenden

Informatie ophalen.

TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan de komende maanden omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden informeren en raadplegen over alle plannen. Later dit jaar starten we met de communicatie over de ondergrondse kabelverbindingen. We gaan informatie ophalen bij omwonenden die ons kan helpen bij het maken van een keuze waar de kabelverbindingen precies komen. Als de nieuwe stations en kabels er liggen, worden de lijnverbindingen die overbodig zijn geworden verwijderd.

Infographic Drents Overijsselse Netversterking

Inforgraphi uitbreiden elektriciteitsnet Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe
 • Project tijdslijn

 • 4e kwartaal 2022

  Opdrachtnemers geselecteerd voor planvorming

 • 1ste kwartaal 2023

  • Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de kabelverbindingen
  • Inloopavonden voor omwonenden
 • 2023 – 2026

  Aanleg nieuwe ondergrondse kabelverbindingen.

 • 2023 - 2026

  Bouw nieuwe hoog- en middenspanningsstations.

 • 2027-2028

  Programma gereed.

Nieuws

29-09-2022

TenneT bouwt nieuw hoogspanningsstation op bedrijventerrein Meppel Noord III


TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoog- en middenspanningsstation (110/20 kV) realiseren in Meppel op het geplande bedrijventerrein Meppel Noord III bij de A32. Dit station wordt naar verwachting in 2027 in gebruik genomen. Het nieuwe hoogspanningsstation krijgt een ondergrondse kabelverbinding met het hoogspanningsstation bij Hessenpoort in Zwolle.  Het College van de gemeente Meppel is positief over de plannen en verleent haar medewerking aan de totstandkoming van het station.

Wethouder Klaas de Vries: “Het vergroten van de netcapaciteit is belangrijk voor Meppel. De komende jaren wacht ons een aantal grote opgaven. We willen bijdragen aan de woningnood door huizen te bouwen, willen kansen voor bedrijvigheid uitbreiden en onze woonwijken en bedrijventerreinen aardgasvrij maken. Om die ambities te realiseren en aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, moet de netwerkcapaciteit in tien jaar tijd verdubbelen. Met de komst van een hoogspanningsstation op Noord III zetten we daarin een grote stap.”

Klaas Bakker, directeur Grote Projecten Noord bij TenneT: “Samen werken we zo aan een voorspoedige realisatie van dit project. Dat is in het belang van Meppel, de economische ontwikkeling en de energietransitie. Dit station is een belangrijk onderdeel in het versterken van het regionale hoogspanningsnet”. 

Drents Overijsselse netversterking
Het nieuwe hoog- en middenspanningsstation op bedrijventerrein Meppel Noord III is onderdeel van de Drents Overijsselse Netversterking.  TenneT, dat samen optrekt met de regionale netbeheerders Rendo en Enexis Netbeheer, investeert in uitbreiding van hoogspanningsstations, nieuwbouw van vier nieuwe hoogspanningsstations en de aanleg van kabelverbindingen voor het aansluiten op het elektriciteitsnet.  Uitvoering van de werkzaamheden is gepland tussen 2023 en 2028.

De netbeheerders gaan deze winter omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden informeren over de plannen. Waar de ondergrondse kabelverbindingen precies komen te liggen, is nog in onderzoek. TenneT start later dit jaar met de communicatie over tracé-alternatieven voor de ondergrondse verbindingen, onder andere met informatiebijeenkomsten. 

Landelijke uitdaging
De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. TenneT investeert de komende tien jaar dertien miljard euro in uitbreiding en versterking van het Nederlandse hoogspanningsnet, onder meer door 160 grote projecten in alle provincies en de realisatie van meer dan 40 nieuwe hoogspanningsstations. Een uitdaging die vraagt om brede samenwerking om de overgang naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem tijdig te laten verlopen.

Nieuws

4 juli 2022

Netbeheerders bouwen aan Drents Overijsselse netversterking

TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen op de bedrijventerreinen Hoogeveen Riegmeer, bij Wijster, Meppel Noord en Zwolle Hessenpoort. Nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels verbinden de stations met het bestaande netwerk.  De Drents Overijsselse Netversterking is nodig om bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en voor de transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Lees meer in het persbericht.

Contact

TenneT logo

Contact Drents Overijsselse Netversterking

Voor vragen over het project.

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.