Skip to content

De Weel

Het bestaande 50 kV-net van Liander in de kop van Noord-Holland is aan het einde van de technische levensduur. Ook is de capaciteit niet meer voldoende om toekomstige capaciteitsvragen op te lossen. Om dit knelpunt op te lossen komt er een nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation ter hoogte van ’t Veld (gemeente Hollands Kroon), halverwege het tracé van de bestaande hoogspanningsverbinding. Project de Weel is een gezamenlijk project van TenneT en Liander.


Locatie
Noord Holland
Type
Nieuw hoogspanningsstation
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Transformatorstation
 • transportcapaciteit
Onshore project NL de Weel station in aanbouw

Over het project

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien is een nieuw 150/20kV-transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard: station De Weel. 

Het nieuwe transformatorstation De Weel wordt gebouwd. Er worden verschillende kabels op aangesloten die weer zorgen voor verder transport van de elektriciteit. Er komt een aarden wal om het station, zodat het station minder opvalt in de het landschap.

 • Project timeline

 • Augustus 2019 – maart 2020

  Bouwen schakelvelden, testen en ingebruikname station.

 • Oktober 2019 - maart 2020

  Landschappelijke inpassing buiten de hekken van het
  stationsterrein en bij een tiental omwonenden.

 • December 2019 - maart 2020

  Afrondende bouwwerkzaamheden.

Nieuws

Mei 2020

Werkzaamheden rond station de Weel bijna klaar

De laatste nieuwsbrief over het nieuwe transformatorstation De Weel is uit! Eind 2019 is het station officieel in bedrijf gegaan. De afgelopen maanden zijn de laatste werkzaamheden afgerond en zijn de bouwketen al weggehaald. Helaas laat de officiële opening, vanwege de maatregelen rond Corona, nog even op zich wachten. Een nieuwe datum volgt zo gauw er weer activiteiten georganiseerd mogen worden. Er wordt ook een doorkijkje gegeven naar de werkzaamheden van andere projecten in de omgeving.

Veelgestelde vragen

De grootste geluidsbron van het station zijn de transformatoren. Deze veroorzaken een laag continue licht brommend geluid. Transformatorstation De Weel wordt gebouwd met een speciale geïsoleerde vierde muur om de transformatoren heen. Normaal gesproken wordt deze vierde muur niet gebouwd bij hoogspanningsstations. Hierdoor zal het station zo min mogelijk hoorbaar zijn voor omwonenden. Dankzij deze vierde muur is het station maximaal geïsoleerd voor geluid. Met het uitgevoerde geluidsonderzoek is vastgesteld dat in alle bedrijfssituaties ruimschoots wordt voldaan aan de toepasselijke grenswaarden voor zowel de dag-, avonden- als nachtperiode.
Soms kun je een knetterend, zoemend of sissend geluid horen. Dit geluid is normaal bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Het is niet gevaarlijk en er is ook niets mis. Je hoort dit geluid het sterkst  wanneer het vochtig of koud en mistig weer is. Af en toe kun je ook een knal horen. Dit is het omschakelen van de velden.

Het antwoord op deze vraag is lastig te geven, omdat een deel van de geluidsbeleving subjectief is en wij geen inzicht hebben in het geluid van de provinciale weg. Hoe iedereen geluid ervaart is anders. De een vindt een continue geluid vervelend, terwijl de ander een harder piekgeluid als storend ervaart en een derde merkt dergelijke geluiden überhaupt niet op.
Het geluid van de weg is qua decibel een stuk hoger dan dat van het station. Het verschil is dat het station een lichte blijvende brom veroorzaakt terwijl het geluid van de weg wisselend is, afhankelijk van of en hoeveel verkeer er rijdt. Zie ook het antwoord op de vraag hierboven.

Nee. Bij elektrotechnische installaties gaat veroudering niet gepaard met geluidstoename. Dit komt enerzijds door het ontbreken van draaiende/mechanische delen, anderzijds door planmatig onderhoud aan onze installaties waaronder de transformatoren.

Die kunnen terecht bij het TenneT Contactcenter via: tennetccc(at)tennet.eu of 0800 – 83 66 388 (8.30-17 uur)

Mensen met vragen over het station kunnen terecht bij het TenneT Contactcenter via: tennetccc(at)tennet.eu of 0800 – 83 66 388 (8.30-17 uur).
Valt de stroom (storing) uit bij u thuis, kan er contact opgenomen worden met het Nationale storingsnummer: 0800-9009. Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. Ook kan er 24/7 een Whatsapp-bericht worden gestuurd naar 06 - 52 797 989.

De gemeente Hollands Kroon gaat over het uitkopen van woningen en de nieuwe bestemming hiervan. De reactie van de gemeente:

“Die vraag is ons vaker gesteld. Het antwoord hierop hebben wij niet en hoeven we ook nog niet te hebben, omdat de uitkooptermijn nog loopt tot 2022. Als bewoners zelf ideeën hebben, kunnen ze ons hiervoor benaderen. Mogelijkheden zijn het betrekken van het kavel bij de tuin van bewoners (na sloop van de woning), maar ook een andere invulling van het pand is bespreekbaar. Wel voor een marktconforme prijs. Dit zijn we op grond van de Wet markt en overheid verplicht.

Wat niet meer kan, is wonen in de woning. Dit moeten wij na het aflopen van de termijn voor de uitkoop beëindigd hebben. Hiervoor zullen wij het bestemmingsplan wijzigen.

De aankoop wordt gedaan door  de heer Kramer. Hij is verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed. Als mensen interesse hebben kunnen ze het beste contact opnemen met de gemeente en vragen naar de heer Kramer.”

Werkzaamheden volgen via de BouwApp

Project De Weel heeft een eigen app. Via deze app kunt u de voortgang van de bouw volgen en vindt u informatie over de te verwachtte werkzaamheden. U vindt de app via de appstore/google playstore. Door in de zoekfuntie 'Transformatorstation De Weel' in te toetsen komt u bij het juiste project uit.

TenneT BouwApp

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Eefje van Gorp woordvoerder

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Media Relaties