Skip to content

Born - Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.


Locatie
Limburg
Type
Onshore
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Ondergronds 150 kV
born graetheide kabel ondergrondse 150 kV

Over het project

Toename transportcapaciteit

Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, terwijl er weinig energie wordt opgewekt, neemt het transport van elektriciteit toe. Het huidige boven- en ondergrondse 150 kV-netwerk kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor de regio Limburg te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding (dubbel circuit) tussen de stations Born en Graetheide met een lengte van circa 8 kilometer. De ondergrondse verbinding zal bestaan uit een zestal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving of via een ondergrondse boring. De breedte van de kabelstrook bedraagt maximaal 16 meter.

 • Planning

 • Najaar 2019 - begin 2021

  Najaar 2019 - begin 2021

  Veldonderzoeken (als archeologie, ecologie, grondonderzoek, milieu)

 • Begin 2021 - eind 2021

  Voorbereiding op en doorlopen van bestemmingsplanprocedure.

 • Voorjaar 2024 – zomer 2024

  Uitvoeren archeologische onderzoeken kabelverbinding Born-Greatheide.

 • Najaar 2024 – eind 2026

  • Realisatie nieuwbouw 150 kV-hoogspanningsstation Born
  • Uitbreiding 150 kV-hoogspanningsstation Graetheide
 • Voorjaar 2025 – najaar 2025

  Realisatie nieuwe 150 kV-hoogspanningsverbinding Born-Greatheide

Nieuws

Februari 2023

Laatste stand van zaken kabelproject

Onlangs zijn omwonenden met een brief op de hoogte gesteld over het project voor de aanleg van de ondergrondse, hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide.

Februari 2022

 Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Hoe staat het met de bestemmingsplanprocedure van kabelproject Born-Graetheide? 

U leest er alles over in de onlangs verstuurde brief naar omwonenden. De brief is hier te lezen.

Video's

Zie onderstaand twee video's: over het netwerk in Limburg en over TenneT's opgave in de energietransitie

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Video%20still%20animatiefilm%20Limburg.PNG

  Netwerk in Limburg

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20keuzes%20maken.PNG

  Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici. Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken.

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Foto Marisca Lanni

Marisca Lanni

Woordvoerder project

Regio Zuid