Skip to content

Beter Benutten Maasbracht – Eindhoven

De bestaande hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven moet uitgebreid worden. Daarom vervangen we de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.


Locatie
Noord-Brabant, Limburg
Type
Vervangingswerkzaamheden
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • Beter Benutten
Onshore project NL Krimpen Geertruidenberg Beter Benutten werk aan masten

Toename vraag elektriciteit

Vergroten capaciteit van de bestaande verbinding.

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven is niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. We gebruiken namelijk steeds meer energie. De vraag naar elektriciteit zal ook alleen maar blijven toenemen. We bouwen meer woningen, er komen grote bedrijven naar Nederland, industrieën gaan steeds meer elektrificeren en het gebruik van elektrische auto’s neemt toe. Ook wordt er steeds meer duurzame stroom opgewekt. Deze wordt vaak niet gebruikt waar deze wordt opgewekt. Het moet dus vervoerd worden door de rest van Nederland.

Het aanbod van duurzame energie is bovendien minder goed te voorspellen dan dat van traditionele elektriciteitscentrales. De ene keer waait het hard of schijnt de zon volop, de andere keer is het weer bewolkt en windstil. Deze pieken en dalen in de productie van elektriciteit zijn van grote invloed op ons elektriciteitsnet. Om het transport van duurzame energie ook in de piekperioden mogelijk te maken zijn aanpassingen in huidige elektriciteitsnet nodig. Zo zorgen we ervoor dat er altijd stroom is voor iedereen in Nederland. Door de aanpassingen kunnen we het bestaande elektriciteitsnet beter benutten.

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit, waardoor er meer stroom doorheen kan. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding, waarmee we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk proberen te beperken. Er worden geen nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd en er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

Locatie

De aanpassingen vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Maasbracht - Eindhoven 380kV. Deze is circa 48 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstations in Maasbracht en Eindhoven. Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Maasbracht-Eindhoven 380kV is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten.

Mast van onderen gezien

Over dit programma

Het aanpassen van deze verbinding maakt onderdeel uit van heet Beter Benutten Programma. Meer informatie over dit programma en de andere hoogspanningsverbindingen die we gaan aanpassen leest u op onderstaande pagina.

Naar de projectpaina Beter Benutten Bestaande 380 kV
 • Project timeline

 • April-juni 2022

  Gesprekken met grondeigenaren, gemeenten en overige bevoegde gezagen.

 • Augustus 2022

  Aanvragen vergunningen.

 • November 2022

  Ter inzage legging ontwerpbesluiten.

 • Nov-dec 2022

  Informatieavonden belanghebbenden.

 • 2023

  Contracteren aannemer.

 • 2024-2026

  Uitvoering.

 • 2026

  Einde werkzaamheden.

  Deze planning is nog niet definitief

Nieuws

25 augustus 2022

Welkom op de webpagina van het project Beter Benutten 380kV Maasbracht – Eindhoven

Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over het project en de processen en procedures daar omheen, een link naar de ontwerpbesluiten die voor dit project vanaf november dit jaar ter inzage liggen en overige communicatie uitingen. Mocht u in de tussentijd al vragen hebben over het project dan kunt u contact opnemen met TenneT. U vindt de contactgegevens van de omgevingsmanager onderaan deze pagina.

Contact

Gerelateerde pagina