Skip to content

Beter Benutten Ens - Zwolle

Door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Ens en Zwolle nodig. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.


Locatie
Overijssel
Type
Verkabeling
Categorie
onshore
Status
planning
Tags
 • 110 kV ondergronds
 • Beter Benutten
Onshore project NL Krimpen Geertruidenberg Beter Benutten man werk

Over het project

Vergroten transportcapaciteit

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk, wat nodig is om aan de toenemende vraag te blijven voldoen.

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit, waardoor er meer stroom doorheen kan. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding, waarmee we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk proberen te beperken.

Vergroten capaciteit

TenneT gaat het volgende doen:

 • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
 • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
 • Vervangen van staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
 • Versterken van de funderingen. De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij enkele masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
 • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
 • Op zowel hoogspanningsstation Ens als Zwolle worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.
 • Bij hoogspanningsstation Hessenweg, Zwolle wordt een klein deel van de bovengrondse 110 kV-verbindingen ondergronds gebracht.

Samenwerking

Onshore project NL Overzichtskaartje Ens Zwolle 380kV

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Ens-Zwolle 380 kV wordt door meerdere partijen samengewerkt.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

Belanghebbenden

TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.

EM-velden onderzoek

Voor de geplande capaciteitsuitbreiding dient TenneT de invloed van de verhoging op de specifieke magneetveldzones te onderzoeken. DNV heeft voor deze verbinding onderzocht wat het effect op de specifieke magneetveldzones zal zijn als de capaciteit daarvan wordt verhoogd en fasenoptimalisatie wordt toegepast. Zie het rapport hier (pdf).

 • Planning

 • Mei 2022

  Aanleveren concept ontwerpbesluit:

 • 1 juni 2022

  Aanleveren ontwerpbesluit.

 • 24 juni – 4 aug 2022

  Terinzagelegging besluiten.

 • 7 juli 2022

  Informatieavond.

 • Zomer 2023

  Start werkzaamheden.

 • 2024

  Einde werkzaamheden.

Nieuws

Contractondertekening met BAM Infra

Het contract met de BAM infra B.V. voor de realisatie van de verzwaring van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle is getekend. Hiermee is weer een stap gezet in de energietransitie!

Beter Benutten Ens Zwolle groepsfoto TenneT en Bam
Beter Benutten Bestaande hoogspannningsverbinding Ens-Zwolle

In heel Nederland werken we aan de versterking van ons hoogspanningsnet. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst een leveringszekerheid van 99,9% kunnen blijven behouden. 
De bestaande hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle gaan we versterken door hier de hoogspanningslijnen te vervangen door modernere en sterkere lijnen, waarmee we de bestaande verbinding Beter Benutten

Uitvoering

BAM infra B.V. zal naast het realiseren van het civiele deel, de coördinatie voor haar rekening nemen voor de inmiddels twee andere gegunde aanbestedingen welke samen zullen zorgen dat de lijnen worden vervangen door 380kV lijnverbindingen (SPIE Nederland B.V. voor het deel tussen Noordoostpolder en Zwartewaterland en Electromontaj SA voor het deel tussen Zwartewaterland en Zwolle). 

TenneT kijkt er naar uit om samen met BAM infra B.V., SPIE Nederland B.V. en Electromontaj de uitvoering tot een succes te maken.
 

 

Foto's van de informatieavond op 7 juli

 • Infoavond Ens Zwolle 7 juli 2022 groep mensen voor informatiebord

  Info-avond Beter Benutten Ens-Zwolle, 7 juli 2022

 • Informatieavond Ens Zwolle 7 juli 2022 luisterende mensen

  Info-avond Beter Benutten Ens-Zwolle, 7 juli 2022

Op de hoogte blijven

met de BouwApp

Zodra de uitvoering van de werkzaamheden start maken wij gebruik van de ‘BouwApp’. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen.

U krijgt een melding als er nieuwe berichten geplaatst zijn. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De ‘BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
 • Zoek in de app naar ‘Beter Benutten Ens-Zwolle’.
 • Open het project en klik op ‘volgen’.
 • Selecteer betreffende doelgroep.
TenneT BouwApp

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

TenneT logo

Henk van Bruggen

Omgevingsmanager

TenneT logo

Dieuke Boogaard

Communicatieadviseur

Downloads