Skip to content

Bay Replacement Programma

Ruim 140 hoogspanningsstations in Nederland zijn aan vervanging toe. De vervanging en opwaardering van deze 110- en 150kV stations in een beperkte tijd is een enorme uitdaging. Voor deze operatie ontwikkelen we samen met marktpartijen een gestandaardiseerd en modulair stationsconcept.


Locatie
Overijssel, Limburg, Noord-Brabant
Type
Vervangingswerkzaamheden
Categorie
onshore
Status
active
Tags
 • Vervangingswerkzaamheden
 • Veldvervanging
 • Modulair
 • BRP
Onshore project NL Bay Replacement Program MGU Nederweert

Over het programma

Het vinden van de juiste standaard.

De vervanging (en waar mogelijk opwaardering) van ruim 140 hoogspanningsstations in een beperkte tijd is een enorme uitdaging. Voor de vervangingsoperatie ontwikkelen we een modulair en digitaal stationsconcept. Uitgangspunt is dat we hiermee snelheid kunnen maken tijden de grootschalige uitrol en uiteindelijk minimaal beslag leggen op schaars technisch personeel.

De aanpak

Het doel is een goede standaard vinden die de basis wordt voor de grote vervangingsgolf. De ontwikkeling van het nieuwe stationsconcept en de uitvoering in het veld verloopt in fases. Samen met marktpartijen werken we in de eerste fase (Proof of Concept) aan de ontwikkeling van het nieuwe stationsconcept. In deze fase vervangen we zes bestaande stations volgens dit concept. In de daaropvolgende fase (Testfase) vervangen we samen met zes aannemers nog eens 12 stations met de verbeterde versie van het eerste concept. Daaruit volgt de juiste standaard die gebruikt in het vervangen van de ruim 140 stations.

Onshore project NL Bay Replacement Program man MGU testen
Het ontwerp

Het ontwerp moet modulair zijn en veilig voor monteurs die op de stations werken en de omgeving.  Dit betekent dat de hoogspanningsvelden in een fabriek worden gemaakt en kant en klaar naar de stations worden gereden. Dat is veiliger, sneller en goedkoper.

De werkwijze

Tijdens de verbouwing wordt de functie van een hoogspanningsstation overgenomen door één of meerdere Mobile GIS Units (MGU’s). Dan worden de oude velden weggehaald. Er komen nieuwe, prefab velden voor terug. Deze velden worden in de fabriek gemaakt en op een dieplader vervoerd naar het hoogspanningsstation. Ze moeten alleen nog geïnstalleerd worden op locatie.

Op deze locaties zijn we nu aan het werk.

 • PoC Rijssen AIS
 • PoC Raalte AIS
 • PoC Hengelo AIS
 • PoC Alphen GIS
 • PoC Nederweert AIS
 • PoC Terwinselen AIS
 • TEST x12 (volgen binnenkort)
Partijen uit de markt

Door met vaste partijen te werken kan TenneT meer standaardisatie bewerkstelligen en krijgen deze partijen bovendien de gelegenheid zich te bekwamen in het bouwen en renoveren van hoogspanningsstations. De gekwalificeerde partijen voor BRP zijn: SPIE, Volker Energy Solutions, Croonwolter&dros, Strukton, Omexom en Heijmans.

 • Planning

 • 2018

  Pakket van eisen voor ontwikkeling stationsconcept.

 • 2019

  Start voorbereidingen PoC locaties.

 • 2021 - 2024

  Veldvervanging PoC locaties.

 • 2022

  Start voorbereidingen Test locaties.

 • 2023 – 2027

  Veldvervanging Test locaties.

 • 2026 >

  Grootschalige veldvervanging.

Nieuws

Spannende dag op Nederweert: testen van tijdelijke hoogspanningskabels

Onshore project NL Bay Replacement Program Nederweert

Weet je nog? Op 6 januari kwam de eerste 44 ton zware Mobiele Gasgeïsoleerde Unit (MGU) aan op hoogspanningsstation Nederweert. Zo’n unit neemt straks, tijdens de vervanging van het station, de functie over van 4 velden. Vandaag is weer een spannende dag, want we zetten voor het eerst spanning op de vers aangesloten kabels en testen daarmee een deel van de installatie. Wat het resultaat is, lees je in dit artikel.

Er is hard gewerkt om de 150kV-kabels vanuit de MGU onder en op de grond te plaatsen. Deze kabels vormen de verbinding tussen MGU en Tijdelijke Rail-Aansluitingen (TRA’s) en de nieuwe Trafo 3. De geleiders van deze tijdelijke kabels zijn van koper en hebben een doorsnede van 2500 mm2. Daarnaast sluiten we de MGU ook aan op de besturings- en beveiligingsinstallaties.

Alle testen in één dag

Doordat voorbereidende werkzaamheden soepel verliepen, kunnen we een groter deel in één keer testen. Er zijn minder losse tests noodzakelijk en dat maakt het mogelijk dat er slechts 1 dag nodig is om de vereiste tests uit te voeren. Prysmian, de leverancier van de kabels, is met meerdere personen ter plaatse om het testen gestroomlijnd uit te voeren. Collega’s van TenneT houden toezicht op de uitvoering, het resultaat en de veiligheid. Aannemer Croonwolter&dros zorgt met diverse onderaannemers voor alle overige zaken.

Hoe gaat het testen precies in zijn werk?

Om er zeker van te zijn dat er tijdens de montage geen afwijkingen zijn ontstaan, testen we de installatie. Hierbij gaat het om de 150 kV-kabels vanaf beide TRA’s, via de MGU tot aan trafo 3. De kabeltest, die door Prysmian uitgevoerd wordt, gebeurt met 218 kV, gedurende 10 minuten en apart per fase ten opzichte van de overige fases en aarde. De mantels van deze kabels testen we voorafgaand apart met 10 kV, gedurende 5 minuten. Tijdens deze testdag zijn twee vrachtwagens ter plaatse. Eentje met de testapparatuur, zoals een transformator en allerlei regelapparatuur. De tweede met een aggregaat en extra materialen.

Safety first!

We treffen alle benodigde veiligheidsmaatregelen. Risicovolle situaties worden vermeden en er is continue toezicht. De MGU staat geschakeld in de juiste stand. Vlak voor het testen vertrekt iedereen uit de schakeltuin. Op het moment dat er daadwerkelijk testspanning op de componenten staat, branden waarschuwingslampen.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten?

Als de resultaten van de tests positief zijn, dan kan het beoogde deel van de installatie volgens planning in bedrijf worden genomen. Netbeheerder Enexis kan dan Trafo 3 in gebruik nemen. Mochten de testen uitwijzen dat de situatie nog niet naar wens is, dan heeft dit gevolgen voor de projectplanning. Een negatief testresultaat kan betekenen dat een kabel of eindsluiting moet worden vervangen. Dat neemt enkele weken in beslag waardoor de projectplanning opschuift.

Eén test negatief, alle andere zijn geslaagd

We hebben 5x getest op 9 kabels en 1x op de mantels. Tijdens de eerste test van de dag bleek dat één van de negen kabels niet door de test kwam. Het lijkt erop dat er een fout zit in een eindsluiting bij trafo 3. Deze week nog wordt er met andere apparatuur geprobeerd de fout te lokaliseren. Daarna kan in kaart worden gebracht wat er aan herstelwerk gedaan moet worden en wat dit precies betekent voor de projectplanning. Omdat er nog enige ruimte in de planning zit, bestaat de kans dat het effect op de projectplanning minimaal is.

Veldvervanging op Nederweert (150 kV-station) vanuit Bay Replacement Program

Nederweert is één van de zes Proof of Concept stations van Bay Replacement Program (BRP). Deze stations worden geheel vervangen door een nieuw stationsconcept dat stoelt op gestandaardiseerde, modulaire bouw. De grootschalige veldvervanging zorgt er in de toekomst voor dat er meer eenheid ontstaat in de stations. Maar ook veiligheid en bouwsnelheid zijn belangrijke doelen vanuit BRP.

Op station Nederweert gaat het om 6 verbindingen naar andere stations en de aansluiting van 3 transformatoren van de regionale netbeheerder Enexis. De transformatoren verlagen de spanning naar 150 kV naar 10 en 20 kV voor lokale distributie door de RNB. Omdat er geen plaats is om een nieuw station naast het bestaande te bouwen, is ervoor gekozen om de volledige functie van de openlucht installatie (AIS) over te nemen op een tijdelijke, gesloten installaties; de MGU’s.

Een extra stap voor Enexis

Vanwege duurzame opwek heeft Enexis dringend behoefte aan de 3e transformator. Daarom is ervoor gekozen om deze extra tussenstap te maken en daarmee de transformator in bedrijf te nemen, voordat alle andere stappen uitgevoerd zijn.

Veelgestelde vragen

AIS is een open lucht station. Hier is een schakeltuin en veel ruimte nodig of een hele grote hal. Bij TenneT is de veilige werkafstand 4 meter voor 150 kV. GIS is een gesloten installatie en staat heel compact opgesteld in een gebouw. Deze kun je aan de buitenzijde gewoon aanraken en geen afstanden.

Frames, die de schakeltuin in gereden worden, met verschillende hoogspanningscomponenten erop.

Een veld is de 'stoppenkast' van het hoogspanningsstation. De stroom komt binnen via de hoogspanningsmasten of kabels in de grond. Op het veld staan de 'stoppen' die de stroom doorgeleiden naar de voorzieningen van oa Enexis. Zij zorgen er weer voor dat de stroom bij de huizen en bedrijven komt. 

Het merendeel van de stations waar veldvervanging plaatsvindt (zal vinden) zijn eigendom van de netbeheerders. Er zijn daarom meerdere gemeenschappelijke gebruikte secundaire en tertiaire bedrijfsmiddelen. Er is daarom intensieve afstemming en samenwerking nodig met de regionale netbeheerders.

Dat doen we vooral om snelheid te maken. Als we op de traditionele manier stations gaan vervangen zijn we over 20 jaar nog niet klaar. We moeten vaart maken en door te kiezen voor een aantal POC-stations en ook nog 12 teststations kunnen we zowel bouwen, leren en verbeteren. Het biedt ons de mogelijkheid om in de praktijk te verbeteren en dus ook snelheid te maken.

Projecten in beeld

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20training%20in%20coronatijd%20Bay%20Replacement%20Program.PNG

  Normaal gesproken krijgen onze technici een praktijktraining om de mobiele hoogspanningsstations (MGU’s) goed te kunnen bedienen. Helaas kon dat door corona niet. Maar dat is geen belemmering voor Siemens en TenneT. Zij deden de training samen – op afstand.

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Onshore%20project%20NL%20Bay%20Replacement%20Program%20virtual%20reality%20station.jpg

  Bekijk het nieuwe station zelf via virual reality.

 • https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20structon%20aan%20het%20werk%20met%20de%20mobiele%20skids.PNG

  Strukton aan het werk met de modulaire skids.

Contact

TenneT logo

Bay Replacement Program