Skip to content
Offshore project NL Maasvlakte Landstation Zeekabel Hollandse Kust Zuid

Programma 2023

Tussen nu en eind 2023 realiseert TenneT 3.500 Megawatt (MW) aan offshore aansluitingen, in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het in 2013 afgesproken Energieakkoord.

Waar gaat het om?

Het net op zee transporteert opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland. Dit gebeurt vanaf drie windenergiegebieden in de Noordzee. Het gaat om de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). De overheid heeft deze gebieden aangewezen om meer duurzame energie op te wekken. Samen leveren de windenergiegebieden genoeg elektriciteit voor 5 miljoen huishoudens.

  • Energieakkoord 2013
  • 5 x 700 MW = 3,5 GW
  • Gestandaardiseerd concept
  • AC-verbindingen (wisselstroom)

Wat is de planning?

  • 2019: 700 MW - Borssele Alpha
  • 2020: 700 MW - Borssele Beta
  • 2021: 700 MW - Hollandse Kust (zuid) Alpha
  • 2022: 700 MW - Hollandse Kust (zuid) Beta
  • 2023: 700 MW - Hollandse Kust (noord)

Offshore platforms

Platformen vormen een essentieel onderdeel van het net op zee. TenneT bouwt voor het programma 2023 5 identieke platformen die in totaal 3500 MW aan windenergie zullen transporteren naar het vasteland. Standaardisatie van deze platformen zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

Meer informatie voor windparkontwikkelaars

The DolWin Gamma platform at sea